R&D centrum

Naše unikátnost

Výzkum a vývoj

Zkušený tým odborníků s mezinárodní působností.
Komplexní know-how díky široké škále zkušeností napříč obory.
Unikátní pozice mezi vzděláváním dospělých, psychologií, sociologií a akademickou sférou.

MgC Group se v rámci svého působení rozhodla zvyšovat konkurenceschopnost svých klientů vlastními investicemi do výzkumu a vývoje inovativních vzdělávacích metod. Hlavním cílem je podpora změny v oblasti výkonnosti a připravenosti stávajících i nastupujících generací zaměstnanců.

MgC Group přispívá k plnění tohoto cíle prostřednictvím podpory start-up projektů, vytváření mezinárodních i domácích výzkumných partnerství mezi univerzitami, spoluprací odborné obce a privátní sféry.

MgC Group pro tyto účely organizuje specializované workshopy a zvyšuje veřejné povědomí o aktivitách v oblasti vývoje a výzkumu skrze sdílení výstupů z pilotních projektů. Oddělení podpory výzkumu a vývoje MgC Group identifikuje na každý kalendářní rok 3 – 5 témat reflektující aktuální potřeby vzdělávacího trhu.

Témata roku 2019

 • Revize a popis metodiky klíčových rozvojových aktivit
 • Tvorba a implementace platformy pro SYMERO pro naše dlouhodobé projekty
 • Individuální hodnoty a jejich vliv na spolupráci v týmu – využití nástroje SDI
 • Databáze zdrojů nejen pro trenéry, ale i pro naše klienty
 • Systém sdílení trendů v oblasti témat i metodiky

Témata roku 2018

 • SDI – nástroj individuálního profilování týmů
 • Multikulturní týmy
 • Efektivní workshopy

Témata roku 2017

 • Průmysl 4.0
 • Mentální trénink
 • People Care – podpora nastupujících generací
 • Performance management

Témata roku 2016

 • Analýza schopnosti rozhodnout a přiměřeně riskovat u managementu
 • Projektové řízení v oblasti vzdělávání
 • Sociální vztahy ve skupině – týmová interaktivita

Pomáhají nám

naši partneři

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

máte dotaz?