Spojujeme síly pro udržitelné firmy

Váš průvodce Stakeholder Dialogem a Analýzou materiality

individuální

}

dle domluvy a velikosti firmy

společné setkání

Místo bude upřesněno.

Určeno pro:

pro management na všech úrovních

Hledáte průvodce pro Stakeholder Dialog a proces Analýzou materiality?
Pomáháme firmám být environmentálně a sociálně odpovědnými.
Pomůžeme vám identifikovat, co chcete, co máte a co je potřeba udělat.

S čím Vám pomůžeme?

 1. NASLOUCHÁME
  • Během tohoto setkání facilitujeme diskusi s klíčovými interními i externími stakeholdery, abychom získali jejich názory, obavy a očekávání.
  • Zajistíme, že všechny relevantní hlasy jsou slyšet a zohledněny v kontextu Vašich strategických cílů.
  • Vytvoříme detailní přehled o aktuálních postojích a očekáváních Vašich stakeholderů.
 2. VÝBĚR
  • Analyzujeme shromážděné informace a identifikujeme klíčové oblasti, na které byste se měli jako organizace zaměřit.
  • Spolu s Vámi nastavíme priority a vybereme strategické směry, které nejlépe odpovídají cílům firmy a očekáváním stakeholderů.”
  • Vytvoříme konkrétní akční plán pro implementaci těchto strategií.
 3. ZÁVAZEK
  • Společně vypracujeme konkrétní opatření a závazky, které budou podpořeny všemi zúčastněnými stranami.
  • Zajistíme, že všechny skupiny jsou aktivně zapojeny a že je vytvořen silný základ pro dlouhodobou spolupráci.
  • Pomůžeme Vám nastavit procesy a nástroje pro monitorování a hodnocení úspěšnosti implementovaných opatření.

Definujeme, oslovíme a zapojíme relevantní partnery v rámci stakeholder dialogu v oblastech:

 • Environmentální
 • Sociální
 • Akcionářské
 • Zaměstnanecké
 • Dodavatelské
 • Zákaznické
 • Partnerské

analýza materiality

Provedeme vás interní diskuzí směřující k realistickému zavedení definovaných opatření v rámci stávajícího nastavení společnosti, připravenosti zdrojů, lidského kapitálu, procesů aj.

 • Realistická implementace
  Pomůžeme Vám zhodnotit stávající zdroje, lidský kapitál a procesy, abyste mohli realisticky zavést nová opatření.
 • Interní diskuze
  Facilitujeme interní workshopy a diskuze s klíčovými členy Vašeho týmu, abychom zajistili, že každý rozumí a je připraven na změny.
 • Strategické plánování
  Vypracujeme detailní strategický plán, který bude zahrnovat konkrétní kroky, termíny a odpovědnosti.

Výsledné závazky a opatření pomůžeme komunikovat směrem k relevantním cílovým skupinám.

 • Efektivní komunikace
  Pomůžeme vytvořit jasnou a efektivní komunikační strategii, která osloví všechny relevantní cílové skupiny.
 • Zvýšení transparentnosti
  Zajistíme, že Vaše ESG závazky a opatření jsou komunikovány transparentně a srozumitelně.
 • Budování důvěry
  Pomůžeme budovat důvěru mezi Vašimi partnery, zákazníky a zaměstnanci prostřednictvím otevřené a konzistentní komunikace.

Máte zájem o tento workshop? Kontaktujte nás na: prunerova@mgcgroup.cz nebo na tel.: 777 007 255.

průvodkyně workshopem

Taťána Plecháčková

koučka, mentorka a specialistka CSR a ESG

Pracovala ve státní správě, bankovním sektoru a řídila významnou českou nefiremní nadaci.
Dlouhodobě se věnuje podpoře sociálního podnikání a posilování kompetencí manažerů. Zajímá se o sociální témata,  rozvoj komunit, kultivaci firemní filantropie, vzdělávání a zvyšuje profesionalitu řízení.
Je koučem s akreditovaným výcvikem. Lektoruje projektový management, digitální kancelář, sledování dopadu a řízení a rozvoj týmu.

průvodkyně workshopem

Magdaléna Prunerová

koučka, mentorka a průkopnice ESG konceptu

V rámci své profese neoddělitelně propojuje oblast udržitelnosti a vzdělávání. Je nadšenou objevitelkou a průkopnicí trendů. Tuto svoji vášeň uplatňuje v rámci R&D Centra MgC, které založila.

K jejím oblíbeným tématům patří leadership, strategický rozvoj personálních zdrojů, osobní management, interní komunikace, sociální vztahy v týmu, udržitelnost a ESG strategie.

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?