Zapojte vaše zaměstnance

DEJTE JIM ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ OSOBNÍ ROZVOJ!

Proč?

Krátí se vám rozpočet na
vzdělávání, a přesto chcete své
zaměstnance profesně i osobně
posouvat? Přemýšlíte, jak umožnit
osobní rozvoj zaměstnancům
dotčeným organizačními změnami
a proměnami týmů, které přináší
dnešní doba?

Co?

Zapojení vašich zaměstnanců!
Zvyšte jejich angažovanost tím, že se
budou podílet na financování svého
vzdělání využitím zaměstnaneckých
benefitů! Nebo kombinujte firemní
zdroje se zaměstnaneckými benefity.
Umožněte jim řešit jejich aktuální
témata s ohledem na potřeby firmy
i zaměstnance.

Jak?

Poradíme vám, jak na to!
Zaměstnanec si zvolí obsah
a formu svého rozvoje tak, aby řešil
svá individuální profesní
a osobní témata. Vzdělání zaplatí
prostřednictvím svých benefitů
nebo benefity zkombinuje
s příspěvkem od zaměstnavatele.

ZDE JSOU PŘÍKLADY AKTUÁLNÍCH TÉMAT NEBO MŮŽEME PŘIPRAVIT I TO VAŠE.

Moje kariéra a budoucí zaměření

 • Vím, kam chci směřovat svoji kariéru?
 • Jdu správným směrem?
 • Moje silné stránky a rozvojové oblasti;
 • Jak mohu podpořit svůj kariérní rozvoj?
 • Koho a co k tomu budu potřebovat?
 • Kdo mi může pomoci?

Změny – jak na ně

 • Můj postoj vůči změnám a práce s ním – co funguje a co ne?
 • Přijetí změny – jak pomoci sobě i ostatním?
 • Jak správně „prodat“ změnu ostatním?
 • Jak si mohu trénovat lepší přijímání změn?

Komunikuj a ovlivňuj – uspěj v komunikaci!

 • Základní principy lidské motivace;
 • Můj styl komunikace aneb jak mne mohou vnímat ostatní;
 • Pozitivní nastavení – jak ho získat, a jak ho přenést na ostatní;
 • Přesvědčivá argumentace a asertivita.

Osobní sebeprezentace

 • Jak chci, aby mě ostatní vnímali?
 • Co pro to mohu udělat?
 • Moje silné stránky a jak jich mohu využít?
 • Profesionální osobní vystupování;
 • Jak získat a udržet pozornost?

Já jako součást týmu a moje místo v něm

 • Jakou roli/role zastávám v týmu?
 • Jaký způsob spolupráce a komunikace v týmu máme a jaký vyhovuje mně?
 • Řešení mezilidských vztahů na pracovišti;
 • Co potřebuji od ostatních a jak si o to říci, co ode mne potřebují členové mého týmu?

Kombinace home office a práce v kanceláři

 • Co mi přináší home office?
 • Jaká jsou úskalí práce na home office?
 • Jaká je pro mě ideální kombinace?
 • Co potřebuji pro udržení efektivity práce na dálku – osobní přístup a podpora;
 • Tipy a zkušenosti pro lepší zvládání a nastavení kombinace práce z domova a v kanceláři.

Řešení konfliktů

 • Nejčastější příčiny konfliktů – kde nejčastěji narážím;
 • Časté chyby při řešení konfliktů a jak se jim vyhnout;
 • Co mi konflikty přinášejí a co mi berou;
 • Strategie řešení a zvládání konfliktů.

Zvládání stresu

 • Příčiny stresu a jak jim předcházet;
 • Jak jsem zranitelný stresem?
 • Techniky zvládání zátěžových situací a stresu;
 • Můj protistresový program.

Můj osobní wellbeing

 • Jaký mám work-life balance a jak ho zlepšit?
 • Moje zdroje energie, jak s nimi nakládám a čím je mohu posílit nebo rozšířit?
 • Moje životní priority a jak o ně pečovat;
 • Pozitivní vnitřní nastavení a optimismus – krok za krokem.

Chci být manažerem

 • Co musím umět – potřebné znalosti a dovednost;
 • Na čem můžu stavět – moje silné stránky;
 • Co musím rozvíjet – moje rozvojové oblasti;
 • Od koho musím získat podporu?

Vnitřní motivace

 • Jak získat a udržet si pocit naplnění z práce a dát smysl tomu, co dělám?
 • Identifikace vlastních motivátorů a emocí;
 • Jak posílit ochotu hledat pozitivní aspekty situací – různé úhly pohledu;
 • Koncept pozitivního myšlení – práce s mým postojem a jeho změnou;
 • Moje hodnoty a jejich naplňování.

Matka jako platný člen týmu

 • Jak nastavit spolupráci?
 • Jak vymezit úkoly, povinnosti a termíny?
 • Jak to zvládnout doma?
 • Jak oddělit soukromý a pracovní čas?

Leaderem v dnešní době

 • Klíčové kompetence leadera v dnešní době;
 • Co ode mě žádá doba, co firma a můj tým?
 • Kde v tom celém jsem já, moje hodnoty a smysl mojí práce?
 • Kreativní myšlení.

Budu manažerem – jak na to?

 • Role a úkoly manažera – v čem jsem dobrý a co musím posílit?
 • Styly vedení – jaký zvolím já?
 • Efektivní zpětná vazba – jak ji dávat a jak přijímat?
 • Manažer jako leader a kouč svého týmu.

Výhody pro zaměstnavatele

Co vaší firmě tato forma spolupráce přinese:

 • Ušetříte rozpočet na vzdělávání;
 • Využitím benefitů ušetříte daňové odvody;
 • Zvýšíte motivaci zaměstnanců prostřednictvím jejich zapojení do vlastního rozvoje;
 • Posílíte úroveň dovedností zaměstnanců;
 • Zvýšíte spokojenost a výkonnost lidí a týmů;
 • Individualizovanou nabídkou vzdělání dle potřeb jednotlivců oslovíte i náročnou mladou generaci.

Výhody pro zaměstnance

Co Vám jako zaměstnanci tato forma využití benefitů přinese:

 • Rozšíříte zdroje financování Vašeho osobního rozvoje;
 • Budete se moci vzdělávat i v době krácení rozpočtů na vzdělávání;
 • Rozšíříte své pracovní a manažerské kompetence a dovednosti;
 • Zvýšíte šanci na Váš kariérní růst a větší uspokojení z práce;
 • Budete lépe zvládat svou práci a získáte tak více času pro sebe;
 • Uděláte něco pro sebe a pro svou osobní spokojenost.

Přihlásit se 

Program BENEFIT

V případě zájmu o čerpání tohoto programu nás kontaktujte

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?