Spojujeme síly pro udržitelné firmy

KREATIVNÍ TEAMBUILDING PRO HR

individuální

}

dle domluvy

společné setkání

Místo bude upřesněno.

Určeno pro:

HR na všech úrovních, L&D, CSR a ESG kolegy

Kreativní Teambuilding pro HR, zaměřený na podporu firemní kultury a dobrovolnictví. Tento program je navržen tak, aby posílil angažovanost Vašich zaměstnanců, zlepšil firemní kulturu a pomohl Vám naplňovat cíle v rámci ESG.

S čím vám pomůže náš workshop?

 • Posílení firemní kultury
  Jak vytvořit silnou a pozitivní firemní kulturu prostřednictvím dobrovolnictví a sociální angažovanosti.
 • Zvýšení angažovanosti a loajality zaměstnanců
  Zvyšte zapojení a spokojenost svých zaměstnanců, doveďte je k lepším pracovním výkonům a nižší fluktuaci.
 • Plnění ESG cílů
  Dobrovolnictví je klíčovou součástí “S” pilíře ESG reportingu, což je důležité pro hodnocení Vaší firmy investory a zákazníky.
 • Investice do budoucnosti
  Finanční i nefinanční investice do dobrovolnictví se vyplatí díky zvýšené loajalitě zaměstnanců a pozitivnímu vnímání firmy veřejností.

Co je obsahem teambuildingu?

 • Představení příkladů dobré praxe
  Zaměstnanecké granty, matching programy, týdny dobra, identifikace „nositelů dobra“ z řad zaměstnanců, expertní dobrovolnictví aj.
 • Tvorba unikátního dobrovolnického programu
  Vytvoření a implementace dobrovolnického programu, který bude reflektovat odborné znalosti a zaměření Vaší firmy.
 • Strategie a komunikace
  Definování rámce a strategie pro dobrovolnictví, včetně efektivní komunikace směrem k vedení, zaměstnancům i veřejnosti

Odnesete si:

 

 • Vlastní koncepce dobrovolnického systému
  Připravený a implementovatelný plán pro systém dobrovolnictví ve Vaší firmě.
 • Podněty ke strategii interní komunikace
  Nastavený komunikační plán směrem k vedení i zaměstnancům.

   

  Využijte příležitost a staňte se nositeli programu, který přinese Vaší firmě a zaměstnancům nejen radost z pomoci druhým, ale i konkrétní výsledky v oblasti posílení firemní kultury a naplnění závazků v oblasti ESG a odpovědného podnikání.

Máte zájem o náš kreativní teambuilding? Kontaktujte nás na: prunerova@mgcgroup.cz nebo na tel.: 777 007 255.

průvodce HR teambuildingem

Magdaléna Prunerová

koučka, mentorka a průkopnice ESG konceptu

V rámci své profese neoddělitelně propojuje oblast udržitelnosti a vzdělávání. Je nadšenou objevitelkou a průkopnicí trendů. Tuto svoji vášeň uplatňuje v rámci R&D Centra MgC, které založila.

K jejím oblíbeným tématům patří leadership, strategický rozvoj personálních zdrojů, osobní management, interní komunikace, sociální vztahy v týmu, udržitelnost a ESG strategie.

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?