Trendy, přínosy a implementace

aneb Vzdělávání zaměstnanců v budoucnosti

Vzdělávání zaměstnanců hraje klíčovou roli v úspěchu a růstu firem. Při pohledu do budoucnosti se objevuje několik klíčových trendů a předpovědí, jak ke vzdělávání budoucnosti přistupovat.

Dle naší rešerše ve světě výzkumu trendů vzdělávání  jsou pro firmy v letech 2023-2024 zásadní oblastmi, na které se zaměří: 

  • organizační agilita 

  • kontinuální vzdělávání a zvyšování kvalifikace 

  • mikrolearning nebo systém just-in-time vzdělávání 

  • sdílení reality a obsahu utvářeného uživateli / zaměstnanci např. Master Mind nebo Master Sharing 

  • zpracování konkrétních případových studií 

  • zaměření na jednotlivce 

  • Inkorporace a využití nových technologií   

Tyto trendy zdůrazňují význam neustálého, a především důsledného a adaptabilního nastavení systému vzdělávání zaměstnanců. Redesign vzdělávacích systémů a jejich flexibilita je více než nutná pro úspěch firmy na trhu.

Z výzkumu provedeného společností LinkedIn Learning v roce 2018 vyplývá, že upřednostňování kariérního rozvoje může firmám pomoci udržet si 94 % zaměstnanců. To dokládá vliv možnosti vzdělávání zaměstnanců na jejich vyšší míru zapojení a udržení. Systém vzdělávání je tím pádem jedním z klíčových hráčů při získávání a udržení špičkových talentů.

Velká část L&D manažerů z naší sítě očekává v roce 2023/24 prudký nárůst virtuální reality, mikro kurzů, a především komunitního vzdělávání. Komunitní vzdělávání vnímáme především v systému sdílení a tím udržení znalostí ve firmě.

Zavádění programů vzdělávání zaměstnanců ovšem není bez problémů. Společnosti se musí zabývat otázkami, jako je řízení změn, rozvoj vedoucích pracovníků, zapojení účastníků, poskytování konzistentního školení, sledování uplatňování dovedností a podporou kultury učení. Překonání těchto výzev je pro úspěšnou realizaci programu zásadní.

Pro zajištění úspěšných iniciativ v oblasti vzdělávání zaměstnanců je také zásadní porozumět jejich názorům a shromáždit jejich doporučení a potřeby. Tento přístup posiluje postavení zaměstnanců, prokazuje jejich hodnotu a slaďuje jednotlivé aktivity s jejich profesními cíli a aspiracemi. Kromě toho mohou společnosti realizovat kreativní nápady na rozvoj zaměstnanců, které motivují týmy, za zlomek finančních investic. Inspirace úspěšnými případovými studiemi redesignu programu rozvoje zaměstnanců může být pro organizace také vodítkem při navrhování vlastních aktivit.

Závěrem lze říct, že programy vzdělávání zaměstnanců jsou pro budoucnost firem nezbytné. Neustálé vzdělávání, adaptabilita a kariérní rozvoj jsou klíčovými složkami, které podporují zapojení zaměstnanců, jejich udržení a celkový úspěch organizace. Pochopením pocitů zaměstnanců, shromažďováním doporučení, realizací kreativních rozvojových nápadů a čerpáním inspirace z úspěšných programů mohou společnosti vytvořit kulturu rozvoje, růstu a inovací, což v konečném důsledku přinese prospěch jednotlivcům i celé organizaci.

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?