Chcete dostávat to nejzajímavější z firemního světa a světa HR?

Pravidelný magazín 

Zprávy z kanclu #3

Jsme tu opět po měsíci a přinášíme vám Zprávy z kanclu # 3! Tématem měsíce března je KOMUNIKACE & SPOLUPRÁCE. Bez ní se neobejdeme v žádném kolektivu a určitě ne v tom pracovním.
  

Vhodná komunikace ve firmě stojí na 3 klíčových pilířích. Nejdříve je nutné se ujistit, že odesílatel komunikace má jasně definované cíle. Následně musí příjemce informace rozumět tomu, co přesně má dělat, do kdy úkol musí splnit atd. Ať už se ale nacházíme v jakékoliv části tohoto procesu, vždy je nutné dbát na dodávání pravých informací o aktuální situaci, a to vždy co možná nejdříve. Dodržení těchto kroků zásadně zvyšuje nejen šanci na lepší vzájemnou spolupráci, ale i na spokojenost všech členů týmu.

5 tipů pro předávání informací

 • Komu jsou informace určeny?
  Kdo bude “příjemcem”/posluchačem?
 • Co je od příjemce očekáváno?
  S jakým cílem mu informaci předáváme?
 • Co je naším cílem?
  Čeho chceme dosáhnout?
 • Co chceme příjemci sdělit?
  Co si má z komunikace “odnést”?
 • Jakou formou budeme informace předávat?
  Jaký bude příběh a struktura? Jakou formu zvolit?

6 faktorů pro úspěšnou komunikaci

 • Detailně porozumět prostředí, ve kterém pracujeme;
 • Dbát na kontinuální posun v rámci úkolů;
 • Kontinuálně pracovat na vztahu s veřejností;
 • Klást zřetel na podporu zaměstnanců a jejich pocit bezpečí;
 • Být schopen obhájit si svůj názor a zároveň být otevřený kompromisům;
 • Motivovat lidi pro naplňování cíle.

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?