Téma pro vás

Firemní kultura

Co je vlastně firemní kultura, proč je tak důležitá, proč může rozhodnout  úspěchu či neúspěchu firmy? Jak s ní pracovat? Přečtěte si s námi více!

Co to je firemní kultura?

Firemní kultura je …

… Jakým způsobem společnost funguje

… jakým způsobem se vytváří týmy

… jak spolu zaměstnanci komunikují, spolupracují

a jak skutečně žijí hodnoty, které společnost zastává.

… jak je firma vnímána zvenku klienty, dodavateli, veřejností

Firemní hodnoty fungují, když:

  • Všichni zaměstnanci jim rozumí a jsou s nimi v souladu
  • Zaměstnanci i management je aktivně a SKUTEČNĚ žijí!
  • Charakterizují danou společnost, její DNA a podstatu

Proč se zabývat firemní kulturou?

Firemní kultura určuje atraktivitu společnosti jako zaměstnavatele. A to jak u stávajících, tak i potenciálních zaměstnanců. V dobře fungující firemní kultuře chtějí lidé zůstávat, a to i ti schopní. Pro ty nové je pak taková firma atraktivní a noví lidé v ní chtějí pracovat.

Jak to funguje?

Firemní kultura se projevuje tím, jak firma jedná se zaměstnanci, koho a jak najímá a propouští, jak rozvíjí a povyšuje, jak jedná se svými zákazníky a dodavateli. Je to i o atmosféře, která ve firmě panuje. A to vnímáte od prvního kontaktu s asistentkou. Je to podobné, jako když přijdete k někomu na návštěvu – buď se tam hned cítíte dobře nebo prostě ne.

 

Kdo se na ní podílí?

Zaměstnanci:

Všichni jednotlivci jsou součástí tvorby firemní kultury. Každý jeden ve firmě je zaměstnancem, včetně managementu. Jako zaměstnanci obvykle sledujeme, co se děje kolem nás, jak jednají naši nadřízení. To vyhodnocujeme, porovnáváme s tím, co je deklarováno (firma) a co je nám říkáno (management). Zde platí to stejné jako v rodině – „Příklady táhnou“ – pozor, i ty nepozitivní. Toto je pávě ten okamžik, kdy si zaměstnanci i lidé z venku řeknou buď „ano, to jsme my, a tak fungujeme“ – v tom případě se firemní kultura žije, a odráží realitu pracovního života. Nebo si zaměstnanci řeknou „tak to u nás ale vůbec není“ – a pak je deklarovaná firemní kultura „jen plakát“ a žije se zcela jiná firemní kultura.

 Management:

Firma ve svých hodnotách popisuje atmosféru, v jaké by si přála, aby všichni pracovali. Vedoucí pracovníci jsou pak ti, kteří mohou, nebo lépe měli by této příležitosti využít. A to ne jen z pohledu toho, aby vedoucí pracovníci kázali o tom, jak se máme chovat a jak jednat, co je správné a co není. Ale hlavně, aby se podle toho sami chovali a jednali. Jen tak může nastavená firemní kultura začít ožívat. A jen tak budou moci zaměstnanci říkat „ano, u nás to tak opravdu funguje“.

 Firma:

Firemní kulturu definuje oficiálně firma prostřednictvím firemních hodnot. Firma tak popisuje prostředí a atmosféru, tak jak by chtěla, aby firma fungovala uvnitř, a aby tak byla vnímána i navenek. Vytváří tím prostředí. Dává prostor.

Jaká je nejlepší?

Ta vaše. Ta, kterou potřebuje právě vaše firma. Firemní kultura je jedinečná a nepřenosná. A jak zjistíte, že ta vaše je správně nastavená nebo fungující? Nejjednodušší je položit zaměstnancům nebo i lidem z venku otázku: „Doporučil byste naší firmu svému kamarádovi?“ nebo „Chtěl byste pro naší firmu pracovat?“

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?