Executive koučink

Ostatní z kategorie:

Individuální
koučink

Týmový
koučink

Koučink koučů

Agilní
kouč

Mentoring

Business
mediace

Mentoring

rozvíjejte jednotlivce i tým!

Mentoring je jednou z nejčastěji využívaných metod v rámci rozvoje jednotlivců i týmů. Sdílení znalostí a zkušeností v rámci společnosti je účinným a efektivním způsobem, jak zajistit tak potřebný knowledge management. Většina specialistů má zkušenosti a znalosti z oboru, nicméně způsob jak je sdílet, bývá neprobádanou oblastí. Interaktivně vedený trénink se zaměřuje na úvod do problematiky, představení postupu, struktury a metodiky využívané v mentoringu. Součástí je nácvik technik, případně zpětné vazby mentora zadavateli. 

Na co se v rámci mentoringu zaměříme?

 

  • Základní informace o mentoringu, o tom, jakým způsobem je vymezen vůči ostatním formám učení dospělých (vzdělávání, poradenství, koučování, supervize);
  • Mentor – role a kompetence, co dělá a nedělá, rozdíly mentoring vs. koučink;
  • Mentorské programy v kontextu dalších rozvojových aktivit, zkušenosti s jejich zaváděním, cross-mentoring;
  • Mentorské nástroje – aktivní naslouchání, formulace cíle, otázky, možné struktury mentorského rozhovoru, zpětná vazba, pozorování, budování důvěry a raportu, jak správně spárovat mentee a mentora, mentoring ve firemní kultuře;
  • Základní mentorské dovednosti – vedení rozhovoru, pozorování, poskytování zpětné vazby, řízení mentorské zakázky;
  • Získání a řízení mentorské zakázky;
  • Schopnost reflexe a sebereflexe a podpory sebereflexe u druhých.
Již brzy zde najdete případovou studii.

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?