SYMERO

Veškeré naše vzdělávací a rozvojové aktivity jsou průběžně monitorovány specializovanou a unikátní metodikou, kterou jsme vyvinuli společně se specialisty z ČZU – SYMERO™, která umožňuje:

 • Vyhodnotit efektivitu investice do rozvoje konkrétní skupiny účastníků
 • Změřit a vyhodnotit efektivitu rozvoje celé skupiny
 • Změřit a vyhodnotit efektivitu rozvoje jednotlivých účastníků
 • Sledování průběžné implementace/výsledků realizace a motivace jednotlivých subjektů zainteresovaných na projektu rozvoje
 • Měření úspěšnosti jednotlivých kroků a díky archivačním nástrojům i trendy s ohledem na dlouhodobou udržitelnost
 • Zefektivnění interní komunikace – management má průběžný přehled o stavu projektu
 • Jednotný monitoring/reporting
 • Identifikace rozvojových priorit pro management
 • Optimalizaci nákladů na rozvoj
 • Možnost provázání se stávajícími nástroji klienta jako např: kompetenční modely, hodnocení zaměstnanců aj.

Vstupní data pro tento monitoring získáváme buď z fungujících systémů a nástrojů u klienta nebo v rámci analytických kroků v počátku projektu jako jsou např.:

 • Development Centrum
 • Assessment Centrum
 • Screening
 • Iniciační workshop
 • Stínování/Mystery shopping
 • 360° zpětná vazba
 • Analýza spokojenosti zaměstnanců
 • Psychodiagnostické testy
 • …a další dle potřeb zadavatele…