SDI – nástroj individuálního profilování týmů

Co je SDI®?

SDI (Strength Deployment Inventory) je světovou jedničkou mezi programy určenými k seberozvoji a rozvoji týmové spolupráce. Byl vyvinut v šedesátých letech dvacátého století doktorem Eliasem Porterem a během 40 let své existence byl využit v mnoha společnostech ve více než šedesáti zemích světa a přeložen byl do více než dvaceti jazyků. Je to rychlá a zábavná pomůcka k rozvíjení vztahů, vhodná pro všechny.

SDI® je účinný nástroj sebepoznání, který vám pomůže zlepšit schopnost proměnit vaše pracovní místo, vaše vztahy, nejen na pracovišti, ale i v osobním životě. SDI® vede lidi k uvědomění, že rozdíly mezi lidmi jsou žádoucí, k uvědomění hodnoty diverzity, vede k efektivnější komunikaci a k účinnějšímu řešení konfliktů. Na rozdíl od jiných testů osobnosti SDI® nezkoumá pouze chování, ale pátrá zároveň po motivaci, která k danému chování vede – říká “proč” jedinec jedná tak, jak jedná. Snadněji akceptujeme jednání člověka, pokud pochopíme jeho motivaci, úmysl a následně jeho chování.

Je účinný, protože:

 • poskytuje výsledky, které potřebujete
 • pomáhá zlepšit komunikaci a budovat vztahy
 • zabývá se do hloubky důvody proč vznikají konflikty a proniká do jejich podstaty.

SDI® poskytuje praktická a okamžitá řešení jak:

 • podpořit fungování či spolupráci v týmu
 • rozvinout vůdčí osobnost
 • podpořit change management
 • úspěšně obchodovat
 • zlepšit služby zákazníkům
 • rozvinout vztahy
 • řešit konflikty

Ať už jste vyzkoušeli jiné nástroje, či hledáte něco úplně nového, SDI® je právě pro vás!

Proč SDI® funguje?

SDI® se zaměřuje na:

Dialog, ne diagnostiku

Naši klienti říkají, že SDI® funguje, protože nemarníme jejich čas nad mnohastránkovými diagnostickými testy a analýzami. Všichni víme, že ke skutečnému růstu a rozvoji dochází tam, kde se lidé setkají v uvolněné atmosféře a začnou si povídat, rozumět si. Proto se zaměřujeme na každém SDI® setkání na rozhovor, nikoli na testování. Síla SDI® spočívá v tom, jak rychle a snadno přivede lidi k tomu, aby si spolu povídali a rozuměli si.

Motivace, ne pouze chování

Není to pouze o tom, co děláme, ale také proč to děláme. Na rozdíl od jiných nástrojů nabízí SDI® zajímavý způsob, jak nalézt skryté příčiny toho, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Účastníkům se dostane jedinečného, hlubokého a smysluplného pochopení motivů, které řídí jejich chování. Schopnost zvolit chování tak, aby se lidé cítili dobře, není nic těžkého, a přitom je to krok kupředu v každém vztahu.

Změna, ne konflikt

Všichni máme své dobré dny a dny, kdy se nám nic nedaří, věci, které nás činí šťastnými a věci, které nenávidíme. SDI® pomáhá porozumět jak těmto změnám, tak jejich důvodům, takže ve výsledku jde vlastně o dvě cenná hodnocení v jednom. Soubor nástrojů SDI© je jedinečný tím, že poskytuje odpovědi i při řešení konfliktních situací. Nabízí jednoduchý návod, co smysluplně a přitom jednoduše změnit tak, aby se konfliktu předešlo a aby se vyřešil.

SDI® proces je:

 • rychlý
 • praktický
 • pro každého

 

 

Využití SDI®

SDI® má nekonečně mnoho možností využití s těžištěm v oblasti Teorie vědomých vztahů, tam, kde může zlepšit mezilidské vztahy a pomoci efektivněji řešit konflikty. Tady je několik příkladů, jak může být SDI® použit:

SDI® pro vedoucí pozice

SDI® pro vedoucí pozice je o motivaci, inspirování lidí a budování vítězných týmů.

SDI® pro obchodní pozice

SDI® ukazuje obchodním zástupcům, že klíč k úspěšné kariéře v obchodu je ve schopnosti navazovat vztahy s lidmi v podmínkách jim vlastních.

SDI® pro rozvoj týmu

Rozvoj týmu může mít mnoho forem a podob v závislosti na tom, čeho chceme dosáhnout, na funkci týmu a fázi rozvoje, ve které se nachází. Každý v týmu je jeho právoplatným členem, zkoumají se budoucí příležitosti pro další růst týmu.

SDI® koučing

SDI® se velmi dobře hodí do každého vzdělávacího programu založeného na vztazích. SDI® může být založen na bázi one-on-one, jeden na jednoho, nebo může být integrován do vzdělávacího programu.

SDI® komunikační a prezentační dovednosti

SDI® umožňuje členům týmu pochopit základní principy komunikace a učí, jak prezentovat myšlenky efektivně a účinně.

SDI® řešení konfliktů

SDI® dává týmu do rukou nástroje, které potřebují k rozpoznání a vyřešení konfliktu. Povědomí o vztazích pomáhá lidem chápat jejich vlastní měnící se pohnutky během konfliktních situací a rozpoznávat, co je pro druhé důležité a především co dělat, aby byl konflikt efektivně vyřešen.

SDI® projektový management

SDI® strategické plánování

SDI® change management

SDI® pro firemní kulturu

SDI® trénink diverzity