Leadership

Ostatní z kategorie:

Osobnost leadera

Efektivita leadera

Agilní/Servant
leadership

Performance
Management

Plánování
nástupnictví

Osobnost leadera

jak být leaderem?

V rámci rozvoje managementu a leadershipu pracujeme s tématy v základních třech oblastech – business skills, people skills a leadership skills. Předpokladem pro efektivní zvládnutí těchto tří klíčových kompetencí je pochopení vlastního nastavení, potřeb a pohnutek. V tomto ohledu se zaměřujeme na analýzu osobnosti postavené na psychodiagnostických metodách, individuální a skupinové reflexe a odborné zpětné vazbě. 

Téma osobnost leadera rozdělujeme do následujících oblastí:

  • Pochopení role manažera a sám sebe; 
  • Analýza vlastní situace;
  • Identifikace vlastního nastavení s využitím diagnostických nástrojů (SDI);
  • Schopnost sebereflexe – identifikace svých silných a rozvojových stránek;
  • Jak jsou nastavení ostatní a jak s tím pracovat;
  • Schopnost sebereflexe, kritické i kladné vnímání sebe sama;
  • Nastavení vlastní manažerské vize a stylu komunikace.
Již brzy zde najdete případovou studii.

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?