Executive koučink

Ostatní z kategorie:

Individuální
koučink

Týmový
koučink

Koučink koučů

Agilní
kouč

Mentoring

Business
mediace

Individuální koučink

pracujte na sobě!

… je kreativní proces mezi koučem a klientem, ve kterém jsou iniciovány návrhy na zamyšlení, při nichž klient může plně využít svůj osobní nebo pracovní potenciál. Koučink je tak efektivní nástroj rozvoje managementu, který vede ke změnám v chování a postojích a jednotlivce/tým vede ke zvyšování efektivity a výkonnosti.

V rámci koučovacího procesu pracujeme se 4 základními koučovacími přístupy:

Systematický přístup

  • Zaměřený na řešení klienta
  • Součástí jsou různé koučovací techniky a nástroje

Mentoringový přístup

  • Zaměřený na využití vlastních dlouholetých zkušeností v oblasti managementu a vedení lidí
  • Součástí jsou konkrétní situace a příklady z praxe

Konzultační přístup

  • Zaměřený na řešení zcela konkrétních (dílčích) témat a problémů
  • Součástí jsou tipy a fungující modely z praxe

Psychoterapeutický přístup

  • Zaměřený na vhodné využití psychoterapeutických technik
  • Fokus na konkrétní osobnost koučovaného
Již brzy zde najdete případovou studii.

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?