Leadership

Ostatní z kategorie:

Osobnost leadera

Efektivita leadera

Agilní/Servant
leadership

Performance
Management

Plánování
nástupnictví

Efektivita leadera

OVLIVŇUJTE SVŮJ TÝM

V rámci rozvoje managementu a leadershipu pracujeme s tématy v základních třech oblastech – business skills, people skills a leadership skills. Předpokladem pro efektivní zvládnutí těchto třech klíčových kompetencí je efektivní využívání všech nástroj, které má leader k dispozici. V tomto ohledu se zaměřujeme na seznámení s nástroji, hledání individuálních možností, jak dané nástroje využít v praxi leadera.

Téma efektivita ledera je rozdělené do následujících oblastí:

  • Komunikace jako nástroj a komunikační styly v praxi;
  • Nastavování a komunikace vizí, strategií a cílů;
  • Motivace;
  • Delegování, nebezpečí zpětného delegování;
  • Důležitost kontroly;
  • Zpětná vazba jako motivace;
  • Řešení náročných situací a konfliktů;
  • Prezentace a sebeprezentace.

 

Již brzy zde najdete případovou studii.

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?