Leadership

Ostatní z kategorie:

Osobnost leadera

Efektivita leadera

Agilní/Servant
leadership

Performance
Management

Plánování
nástupnictví

Agilní / Servant leadership

nastavte svůj mindset!

 • Nové rámcové podmínky pro práci v týmu vyžadují zcela jiný přístup leadera týmu.
 • Leadeři musí přehodnotit svůj dosavadní přístup a pracovat se zcela jinými nástroji a mindsetem.
 • Základním stavebním kamenem pro agilní, inovativní a trvale udržitelnou firemní kulturu je smysl podporující vedení s jasnými vizemi, hodnotami a cíli. A dále především práce s heterogenními multi-kompetenčními týmy.
 • Vedení současnosti se již neopírá o roli nadřízeného, ale více o roli kouče, poradce a služby poskytujícího leadera. Toto vedení pracuje s přesně definovanými cíli a předává velkou míru zodpovědnosti právě kompetentnímu týmu.
 • Nová role leadera a kouče v jedné osobě znamená jasnou vizi a směr, který umožňuje zapojení každého jednotlivce do transformačního procesu. Bourá stávající struktury a iniciuje nutné změny. 
 •  Hlavní výbavou je nový MINDSET (nastavení mysli), ve kterém definuje vlastní roli i nové úkoly. Je flexibilní, otevřený změnám a má autentický styl. 

V rámci tématu agilní a servant leadership si odnesete:

 

 • Pochopení nové role leadera v agilním prostředí;
 • Na praxi orientované agilní metody a nástroje, které využijete v různých situacích i na různých úrovních vedení;
 • Aktivní utváření vlastní role a schopnost vytvořit přidanou hodnotu pro tým a společnost.
 • Nástroje a metody podporující inovativní způsob práce;
 • Schopnost pracovat s agilním týmem a být průvodcem, který tým povede k cíli za pomocí inovativních procesů.
Již brzy zde najdete případovou studii.

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?