Executive koučink

Ostatní z kategorie:

Individuální
koučink

Týmový
koučink

Koučink koučů

Agilní
kouč

Mentoring

Business
mediace

Agilní kouč

kdo je agilní kouč a jak se jím stát?

Nové rámcové podmínky pro práci v týmu vyžadují zcela jiný přístup leadera týmu.

 • Leadeři musí přehodnotit svůj dosavadní přístup a pracovat se zcela jinými nástroji a mindsetem.
 • Základním stavebním kamenem pro agilní, inovativní a trvale udržitelnou firemní kulturu je smysl podporující vedení s jasnými vizemi, hodnotami a cíli. A dále především práce s heterogenními multi-kompetenčními týmy.
 • Vedení současnosti se již neopírá o roli nadřízeného, ale více o roli kouče, poradce a služby poskytujícího leadera. Toto vedení pracuje s přesně definovanými cíli a předává velkou míru zodpovědnosti právě kompetentnímu týmu.
 • Nová role leadera a kouče v jedné osobě znamená jasnou vizi a směr, který umožňuje zapojení každého jednotlivce do transformačního procesu. Bourá stávající struktury a iniciuje nutné změny. 
 •  Hlavní výbavou je nový MINDSET (nastavení mysli), ve kterém definuje vlastní roli i nové úkoly. Je flexibilní, otevřený změnám a má autentický styl. 

V jakých oblastech s agilními kouči pracujeme?

 

 • Porovnání klasického a agilního přístupu k vedení týmů;
 • Role agilního kouče v agilním týmu;
 • Nastavování cílů v agilním týmu;
 • Základní kompetence a hodnoty agilního kouče / servant leadera a jejich osvojení;
 • Agilní tým – motivace týmu, nastavování cílů a kličových výstupů práce týmu;
 • Engagement / Empowerment / Performance management jako součást práce s agilním týmem.
Již brzy zde najdete případovou studii.

info

MgC Group s.r.o.
Pod Děvínem 2894/26
150 00, Praha 5 – Smíchov

IČO: 285 09 471
DIČ: CZ 285 09 471

Obchodní podmínky

Zásady ochrany soukromí

způsob platby

máte dotaz?