Research & Development centrum společnosti MgC group

 • Zkušený tým odborníků s mezinárodní působností
 • Komplexní know-how díky široké škále zkušeností napříč obory
 • Unikátní pozice mezi vzděláváním dospělých, psychologií, sociologií a akademickou sférou
MgC Group se v rámci svého působení rozhodla zvyšovat konkurenceschopnost svých klientů vlastními investicemi do výzkumu a vývoje inovativních vzdělávacích metod. Hlavním cílem je podpora změny v oblasti výkonnosti a připravenosti stávajících i nastupujících generací zaměstnanců. MgC Group přispívá k plnění tohoto cíle prostřednictvím podpory start-up projektů, vytváření mezinárodních i domácích výzkumných partnerství mezi univerzitami, spoluprací odborné obce a privátní sféry. MgC Group pro tyto účely organizuje specializované workshopy a zvyšuje veřejné povědomí o aktivitách v oblasti vývoje a výzkumu skrze sdílení výstupů z pilotních projektů. Oddělení podpory výzkumu a vývoje MgC Group identifikuje na každý kalendářní rok 3 - 5 témat reflektující aktuální potřeby vzdělávacího trhu.    

Témata roku 2019

 • Revize a popis metodiky klíčových rozvojových aktivit
 • Tvorba a implementace platformy pro SYMERO pro naše dlouhodobé projekty
 • Individuální hodnoty a jejich vliv na spolupráci v týmu - využití nástroje SDI
 • Databáze zdrojů nejen pro trenéry, ale i pro naše klienty
 • Systém sdílení trendů v oblasti témat i metodiky
 

Témata roku 2018

 • SDI – nástroj individuálního profilování týmů
 • Multikulturní týmy
 • Efektivní workshopy

Témata roku 2017

 • Průmysl 4.0
 • Mentální trénink
 • People Care - podpora nastupujících generací
 • Performance management

Témata roku 2016

 • Analýza schopnosti rozhodnout a přiměřeně riskovat u managementu
 • Projektové řízení v oblasti vzdělávání
 • Sociální vztahy ve skupině - týmová interaktivita
 

Naši partneři

                

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Magdaléna Prunerová
tel.: +420 770 007 255
e-mail: prunerova@mgcgroup.cz