Vstupní analýza

"Řetěz je tak silný, tak silný je jeho nejslabší článek."

Výkonnost lidi - individuální a stejně tak skupinová - je závislá na tom, jak umíte se svými týmy pracovat, zacházet s jejich dynamikou a specifiky. A co teprve když máte tým složený z lidí z různých oddělení, napříč firmou? Ten je mnohem náročnější  - na čas, energii, logistiku a různorodost jejich profesí a návyků. Přesto dnes čím dál častěji vzniká potřeba právě takové týmy mít a tvořit. Lidé a týmy jsou základem každé zdravé firmy. Čím dříve se na ně zaměříte, tím dříve vám to přinese žádoucí výsledek.

Oblíbená témata našich klientů:

Týmová komunikace. Vedení a řízení týmu i v nestandartních situacích. Projektové řízení a projektový tým - jeho výběr, nastavení, plánování. Inovace a podpora kvality týmu. Zvládání stresu a obtížných situacích...a mnoho dalších.

Vstupní
analýza

Vstupní analýza je nedocenitelnou součástí každého rozvojového programu. Díky vstupní analýze máme možnost na vlastní oči vidět prostor pro rozvoj týmu, případně též situace, které by mohly být potenciálně dobrým námětem na případové studie v rámci rozvojového programu. Každá vstupní analýza poskytuje velmi detailní a podnětný report popisující stávající situaci v managementu firmy a zároveň přichází s konkrétními návrhy jak dále postupovat při rozvoji.

Rozvoj
týmů

Prakticky každá společnost, ať už menší, či větší se skládá z jednotlivců, kteří společně tvoří pracovní tým. Jejich výkonnost individuální a stejně jak skupinová je závislá na tom, jak umíte se svými týmy pracovat, zacházet s jejich dynamikou a specifiky. Práci s týmem vás rádi naučíme, stejně tak jako práci s jeho analýzou.

Implementace
a udržitelnost

Schopnost týmu a týmových manažerů zapojit v tréninku nabyté znalosti do běžné praxe, a této praxe se následně držet je zcela stěžejní pro většinu firem. Pro nás práce nekončí provedením tréninku. Vždy se po dohodě s klientem ujišťujeme, zda rozvojový program přinesl kýžený výsledek, případně jaké dovednosti se zlepšily a jaké by bylo dobré ještě nějakou dobu sledovat. Pro tyto potřeby volíme obvykle metody screeningů a stínování, případně další on-job metody.

Development centrum

Je v našem podání vysoce propracovaný nástroj pro monitoring stávající situace v managementu/týmu, jehož primárním účelem je zjištění rozvojových potřeb jednotlivých účastníků. Ti jsou během jeden a půl dne dlouhého programu vedeni sérií případových studií, situačních úkolů, rolových her a rozhovorů. Dle zadání klienta mohou účastníci podstoupit i různě testy pracovního výkonu a základní psychodiagnostické testy.

V průběhu celého development centra je účastníkům k dispozici jeden administrativní pracovník MgC Group jako podpora a zadavatel jednotlivých úloh, zatímco jejich reálné výkony jsou sledovány a hodnoceny profesionály z oboru a psychologem. Právě přítomnost psychologa na každém našem development centru je to, co nás odlišuje od ostatních.

Screening

screening

Psychodiagnostické dotazníky a testy:

 • Osobnostní předpoklady a jejich efektivní využití v manažerské pozici
  NEO- PI- R, Gordonův osobnostní inventář, GPOP, MBTI, BIP, ICL...
 • Motivační faktory pro maximální výkon
  LMI, Multimotivační mřížka
 • Zvládání stresu a konfliktů
  SVF, Dotazník zvládání konfliktů
 • Využití emoční inteligence
  Dotazník emoční inteligence