Rozvoj týmů

"Řetěz je tak silný, tak silný je jeho nejslabší článek."

Výkonnost lidi - individuální a stejně tak skupinová - je závislá na tom, jak umíte se svými týmy pracovat, zacházet s jejich dynamikou a specifiky. A co teprve když máte tým složený z lidí z různých oddělení, napříč firmou? Ten je mnohem náročnější  - na čas, energii, logistiku a různorodost jejich profesí a návyků. Přesto dnes čím dál častěji vzniká potřeba právě takové týmy mít a tvořit. Lidé a týmy jsou základem každé zdravé firmy. Čím dříve se na ně zaměříte, tím dříve vám to přinese žádoucí výsledek.

Oblíbená témata našich klientů:

Týmová komunikace. Vedení a řízení týmu i v nestandartních situacích. Projektové řízení a projektový tým - jeho výběr, nastavení, plánování. Inovace a podpora kvality týmu. Zvládání stresu a obtížných situacích...a mnoho dalších.

Vstupní
analýza

Vstupní analýza je nedocenitelnou součástí každého rozvojového programu. Díky vstupní analýze máme možnost na vlastní oči vidět prostor pro rozvoj týmu, případně též situace, které by mohly být potenciálně dobrým námětem na případové studie v rámci rozvojového programu. Každá vstupní analýza poskytuje velmi detailní a podnětný report popisující stávající situaci v managementu firmy a zároveň přichází s konkrétními návrhy jak dále postupovat při rozvoji.

Rozvoj
týmů

Prakticky každá společnost, ať už menší, či větší se skládá z jednotlivců, kteří společně tvoří pracovní tým. Jejich výkonnost individuální a stejně jak skupinová je závislá na tom, jak umíte se svými týmy pracovat, zacházet s jejich dynamikou a specifiky. Práci s týmem vás rádi naučíme, stejně tak jako práci s jeho analýzou.

Implementace
a udržitelnost

Schopnost týmu a týmových manažerů zapojit v tréninku nabyté znalosti do běžné praxe, a této praxe se následně držet je zcela stěžejní pro většinu firem. Pro nás práce nekončí provedením tréninku. Vždy se po dohodě s klientem ujišťujeme, zda rozvojový program přinesl kýžený výsledek, případně jaké dovednosti se zlepšily a jaké by bylo dobré ještě nějakou dobu sledovat. Pro tyto potřeby volíme obvykle metody screeningů a stínování, případně další on-job metody.