Vstupní analýza

"Řízení bez vedení je jako rozkládání lehátek na Titaniku."

Přesto nemálo firem lehátka rozkládá. Někteří, bohužel, jako Titanic končí. Přitom jde jen o to, uvědomit si, jak velmi podstatná je role dobře fungujícího manažera. Jak pro prospěch firmy, tak i pro lidi, které vede a kteří mají největší podíl na úspěchu firmy. A pak. V první řadě - dopřát manažerům podstatné a klíčové znalosti a schopnosti, aby se uměli správně postarat o své lidi, týmy i byznys samotný.

Oblíbené témata našich klientů:

Zvládání změn. Succesion planning neboli jak si včas správně vychovat nástupce. Osobnost a sebeprezentace manažera. Manažer versus Leader. Komunikační techniky manažera...a mnoho dalších.

Vstupní
analýza

Vstupní analýza je nedocenitelnou součástí každého rozvojového programu. Díky vstupní analýze máme možnost na vlastní oči vidět prostor pro rozvoj managementu, případně též situace, které by mohly být potenciálně dobrým námětem na případové studie v rámci rozvojového programu. Každá vstupní analýza poskytuje velmi detailní a podnětný report popisující stávající situaci v managementu firmy a zároveň přichází s konkrétními návrhy jak dále postupovat při rozvoji.

Rozvoj
manažera

Podstatnost manažerských rolí ve správném fungování každé firmy je zcela zjevná. Manažer správně zacházející se svými možnostmi se stává často srdcem své pracovní skupiny či oddělení, jeho podřízení vědí, že mu mohou důvěřovat a rádi s ním pracují. Je to člověk který dosahuje výsledků a zároveň nezapomíná, že bez svých podřízených by tomu tak rozhodně nemuselo být. Náš komplexní systém rozvoje manažerů přináší možnost zaměřit se buď na větší rozvojové celky, nebo i na jednotlivé dovednosti, které je nutné posílit.

Implementace
a udržitelnost

Schopnost manažera zapojit v tréninku nabyté znalosti do běžné praxe, a této praxe se následně držet je zcela stěžejní pro většinu firem. Pro nás práce nekončí provedením tréninku. Vždy se po dohodě s klientem ujišťujeme, zda rozvojový program přinesl kýžený výsledek, případně jaké dovednosti se zlepšily a jaké by bylo dobré ještě nějakou dobu sledovat. Pro tyto potřeby volíme obvykle metody screeningů a stínování, případně další on-job metody.

Development centrum

Je v našem podání vysoce propracovaný nástroj pro monitoring stávající situace v managementu/týmu, jehož primárním účelem je zjištění rozvojových potřeb jednotlivých účastníků. Ti jsou během jeden a půl dne dlouhého programu vedeni sérií případových studií, situačních úkolů, rolových her a rozhovorů. Dle zadání klienta mohou účastníci podstoupit i různě testy pracovního výkonu a základní psychodiagnostické testy.

V průběhu celého development centra je účastníkům k dispozici jeden administrativní pracovník MgC Group jako podpora a zadavatel jednotlivých úloh, zatímco jejich reálné výkony jsou sledovány a hodnoceny profesionály z oboru a psychologem. Právě přítomnost psychologa na každém našem development centru je to, co nás odlišuje od ostatních.

Screening

screening

Psychodiagnostické dotazníky a testy:

 • Osobnostní předpoklady a jejich efektivní využití v manažerské pozici
  NEO- PI- R, Gordonův osobnostní inventář, GPOP, MBTI, BIP, ICL...
 • Motivační faktory pro maximální výkon
  LMI, Multimotivační mřížka
 • Zvládání stresu a konfliktů
  SVF, Dotazník zvládání konfliktů
 • Využití emoční inteligence
  Dotazník emoční inteligence