Rozvoj manažera

"Řízení bez vedení je jako rozkládání lehátek na Titaniku."

Přesto nemálo firem lehátka rozkládá. Někteří, bohužel, jako Titanic končí. Přitom jde jen o to, uvědomit si, jak velmi podstatná je role dobře fungujícího manažera. Jak pro prospěch firmy, tak i pro lidi, které vede a kteří mají největší podíl na úspěchu firmy. A pak. V první řadě - dopřát manažerům podstatné a klíčové znalosti a schopnosti, aby se uměli správně postarat o své lidi, týmy i byznys samotný.

Oblíbené témata našich klientů:

Zvládání změn. Succesion planning neboli jak si včas správně vychovat nástupce. Osobnost a sebeprezentace manažera. Manažer versus Leader. Komunikační techniky manažera...a mnoho dalších.

Vstupní
analýza

Vstupní analýza je nedocenitelnou součástí každého rozvojového programu. Díky vstupní analýze máme možnost na vlastní oči vidět prostor pro rozvoj managementu, případně též situace, které by mohly být potenciálně dobrým námětem na případové studie v rámci rozvojového programu. Každá vstupní analýza poskytuje velmi detailní a podnětný report popisující stávající situaci v managementu firmy a zároveň přichází s konkrétními návrhy jak dále postupovat při rozvoji.

Rozvoj
manažera

Podstatnost manažerských rolí ve správném fungování každé firmy je zcela zjevná. Manažer správně zacházející se svými možnostmi se stává často srdcem své pracovní skupiny či oddělení, jeho podřízení vědí, že mu mohou důvěřovat a rádi s ním pracují. Je to člověk který dosahuje výsledků a zároveň nezapomíná, že bez svých podřízených by tomu tak rozhodně nemuselo být. Náš komplexní systém rozvoje manažerů přináší možnost zaměřit se buď na větší rozvojové celky, nebo i na jednotlivé dovednosti, které je nutné posílit.

Implementace
a udržitelnost

Schopnost manažera zapojit v tréninku nabyté znalosti do běžné praxe, a této praxe se následně držet je zcela stěžejní pro většinu firem. Pro nás práce nekončí provedením tréninku. Vždy se po dohodě s klientem ujišťujeme, zda rozvojový program přinesl kýžený výsledek, případně jaké dovednosti se zlepšily a jaké by bylo dobré ještě nějakou dobu sledovat. Pro tyto potřeby volíme obvykle metody screeningů a stínování, případně další on-job metody.

Rozvoj manažera(základní program)

Osobnost managera

 • Emocionální inteligence
  • Rozvoj empatie
  • Koučovací techniky v managementu
  • Zvládání stresu a obtížných situací
 • Etiketa v manažerské praxi
  • Etiketa - Veletrhy a výstavy
  • Etiketa - Večírek z pohledu hostitele
  • PR a mediální komunikace
 • Manažerská vize
  • Manažer vs. Leader
  • Vize/mise/cíle v managementu
  • Komunikace vize - kick off prezentace

Komunikační styl managera

 • Naslouchání a empatie
  • Mezigenerační rozdíly
  • Mezikulturní prostředí a komunikace
  • Kognitivní a paměťové funkce
 • Argumentační techniky v managementu
  • Základy vyjednávání v managementu
  • Právní minimum managera
  • Rétorika v managementu
 • Zvládání nestandardních situací
  • Emocionální inteligence
  • Asertivita v managementu
  • Umění říci NE

Umění sebeprezentace v managementu

 • Umění přesvědčit
  • Self marketing
  • Rétorika v managementu
  • Písemná komunikace
 • Managerské prezentační dovednosti
  • Příprava prezentace
  • Rétorika v managementu
  • Psychologie komunikace
 • Psychologie komunikace - základy
  • Work-life balance
  • Relaxační techniky
  • Umění přesvědčit (manažerské vyjednávání)