Vstupní analýza

"Adapt or die."

Personální řízení v našem pojetí, není jen o HR managementu. I když to je jeho nezbytnou součástí. Stejně tak jako rozvoj interních trenérů. A v neposlední řadě sem patří i manažeři různých oddělení a úrovní. Proč? Protože personální řízení, tak jak jsme ho uchopili mi, je o lidech a jejich profesní cestě ve vaší firmě. Je to o tom, jak a jaké lidi si vybírat, jak je hladce adaptovat, dodat jim potřebné schopnosti, dovednosti a prostor k osobnímu růstu, který se pozitivně projeví především na vaší firmě.

Oblíbená témata našich klientů:

HR management (Nábor zaměstnanců. Procesy v HR managementu...) Interní trenéři ( Lektorské dovednosti, efektivní vedení workshopů...) Adaptační proces, Kariérní plánování, Umět si správně vybrat, mnoho dalších...

Vstupní
analýza

Vstupní analýza je nedocenitelnou součástí každého rozvojového programu. Díky vstupní analýze máme možnost na vlastní oči vidět prostor pro rozvoj týmu, případně též situace, které by mohly být potenciálně dobrým námětem na případové studie v rámci rozvojového programu. Každá vstupní analýza poskytuje velmi detailní a podnětný report popisující stávající situaci v managementu firmy a zároveň přichází s konkrétními návrhy jak dále postupovat při rozvoji.

Personální
řízení

V oblasti personálního řízení nabízíme tři základní oblasti, ve kterých vás rádi proškolíme. V prvních dvou oblastech se zaměřujeme na rozvoj HR managementu firmy jako takového a dále pak na trénink interních trenérů. Ve třetí oblasti se pak věnujeme rozvoji v oblasti tvorby rozvojových plánů, které jsou pro tuto sféru fungování také zcela zásadní.

Implementace
a udržitelnost

Schopnost HR managementu a interních lektorů zapojit v tréninku nabyté znalosti do běžné praxe, a této praxe se následně držet je zcela stěžejní pro většinu firem. Pro nás práce nekončí provedením tréninku. Vždy se po dohodě s klientem ujišťujeme, zda rozvojový program přinesl kýžený výsledek, případně jaké dovednosti se zlepšily a jaké by bylo dobré ještě nějakou dobu sledovat. Pro tyto potřeby volíme obvykle metody screeningů a stínování, případně další on-job metody.

Development centrum

Je v našem podání vysoce propracovaný nástroj pro monitoring stávající situace v týmu HR a interních lektorů, jehož primárním účelem je zjištění rozvojových potřeb jednotlivých účastníků. Ti jsou během jeden a půl dne dlouhého programu vedeni sérií případových studií, situačních úkolů, rolových her a rozhovorů. Dle zadání klienta mohou účastníci podstoupit i různě testy pracovního výkonu a základní psychodiagnostické testy.

V průběhu celého development centra je účastníkům k dispozici jeden administrativní pracovník MgC Group jako podpora a zadavatel jednotlivých úloh, zatímco jejich reálné výkony jsou sledovány a hodnoceny profesionály z oboru a psychologem. Právě přítomnost psychologa na každém našem development centru je to, co nás odlišuje od ostatních.

Screening

screening

Psychodiagnostické dotazníky a testy:

 • Osobnostní předpoklady a jejich efektivní využití v manažerské pozici
  NEO- PI- R, Gordonův osobnostní inventář, GPOP, MBTI, BIP, ICL...
 • Motivační faktory pro maximální výkon
  LMI, Multimotivační mřížka
 • Zvládání stresu a konfliktů
  SVF, Dotazník zvládání konfliktů
 • Využití emoční inteligence
  Dotazník emoční inteligence