Personální řízení

"Adapt or die."

Personální řízení v našem pojetí, není jen o HR managementu. I když to je jeho nezbytnou součástí. Stejně tak jako rozvoj interních trenérů. A v neposlední řadě sem patří i manažeři různých oddělení a úrovní. Proč? Protože personální řízení, tak jak jsme ho uchopili mi, je o lidech a jejich profesní cestě ve vaší firmě. Je to o tom, jak a jaké lidi si vybírat, jak je hladce adaptovat, dodat jim potřebné schopnosti, dovednosti a prostor k osobnímu růstu, který se pozitivně projeví především na vaší firmě.

Oblíbená témata našich klientů:

HR management (Nábor zaměstnanců. Procesy v HR managementu...) Interní trenéři ( Lektorské dovednosti, efektivní vedení workshopů...) Adaptační proces, Kariérní plánování, Umět si správně vybrat, mnoho dalších...

Vstupní
analýza

Vstupní analýza je nedocenitelnou součástí každého rozvojového programu. Díky vstupní analýze máme možnost na vlastní oči vidět prostor pro rozvoj týmu, případně též situace, které by mohly být potenciálně dobrým námětem na případové studie v rámci rozvojového programu. Každá vstupní analýza poskytuje velmi detailní a podnětný report popisující stávající situaci v managementu firmy a zároveň přichází s konkrétními návrhy jak dále postupovat při rozvoji.

Personální
řízení

V oblasti personálního řízení nabízíme tři základní oblasti, ve kterých vás rádi proškolíme. V prvních dvou oblastech se zaměřujeme na rozvoj HR managementu firmy jako takového a dále pak na trénink interních trenérů. Ve třetí oblasti se pak věnujeme rozvoji v oblasti tvorby rozvojových plánů, které jsou pro tuto sféru fungování také zcela zásadní.

Implementace
a udržitelnost

Schopnost HR managementu a interních lektorů zapojit v tréninku nabyté znalosti do běžné praxe, a této praxe se následně držet je zcela stěžejní pro většinu firem. Pro nás práce nekončí provedením tréninku. Vždy se po dohodě s klientem ujišťujeme, zda rozvojový program přinesl kýžený výsledek, případně jaké dovednosti se zlepšily a jaké by bylo dobré ještě nějakou dobu sledovat. Pro tyto potřeby volíme obvykle metody screeningů a stínování, případně další on-job metody.

Personální řízení(základní program)

HR management

 • Nábor zaměstnanců
  • HR marketing
  • Tvorba kompetencí a hodnocení zaměstnanců
  • Rozhodovací proces v náboru
 • Procesy v HR managementu
  • Politika řízení lidských zdrojů
  • Outplacement
  • Outsourcing
 • Zákoník práce a jeho využití pro HR
  • Vyjednávání kolektivní smlouvy
  • Směrnice - tvorba a využití
  • Dokument management

Interní trenéři

 • Lektorské dovednosti
  • Prezentační dovednosti pro interní lektory
  • Interaktivní metody v lektorské praxi
  • Tvorba scénáře pro efektivní trénink
 • Individuální a skupinový koučink
  • Skupinový koučink
  • Mentoring
  • Mentor koučink
 • Efektivní moderace workshopů
  • Moderační techniky a jejich využití
  • Tvorba osnovy a obsahu workshopu
  • Supervize workshopu a její využití

Tvorba rozvojových plánů

 • Talent management
  • Očekávání managementu vs. strategie společnosti
  • Rozhodovací proces při výběru talentů
  • Nastavení dlouhodobého plánu rozvoje
 • Plánování a financování v HR managementu
  • Výběrová řízení - jejich příprava, realizace a vyhodnocení
  • Vyjednávání v HR managementu
  • Řízení nákladů v HR managementu
 • Kariérní plánování
  • Zastupitelnost - nastavení a implementace
  • Komunikace změny
  • Inovativní a kreativní myšlení