Přehled našich produktů

Management

management
Emocionální inteligence
Etiketa v manažerské praxi
Manažerská vize
Naslouchání a empatie
Argumentační techniky v managementu
Zvládání nestandardních situací
Umění přesvědčit
Manažerské prezentační dovednosti
Psychologie komunikace – základy
Management by Objectives
Nastavení KPI
Projektové řízení
Dokument management
LEAN a procesy v managementu
Řízení rizik
Time management
Prezentační dovednosti v managementu
Čeština pro managery
MBTI – analýza osobnosti
Lencioniho test týmového nastavení
Efektivita a výkon týmu
Osobní efektivita zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Zpětná vazba a její využití v praxi
Zákoník práce v manažerské praxi
Koučovací styl v managementu
Mentoring v managementu

Obchod

obchod_dovednosti
Obchodní komunikační nástroje
Psychologie komunikace v prodeji
Zvládání obtížných situací
Analýza konkurence
Získávání informací
Propojení obchodních a marketingových aktivit
Já obchodník (osobnost obchodníka)
Osobní time management
Prezentační dovednosti
První telefonický kontakt
Využití CRM a práce s databází
Využití moderních marketingových nástrojů v prodeji
Příprava na schůzku
První dojem
Priority zákazníka vs. obchodníka
Vyhodnocení schůzky
Prodej produktů vs. prodej řešení
Náklady na provoz (TCO)
TCO a jejich využití v argumentaci
Vnitřní nastavení obchodníka pro prodej komplexního řešení
Péče o zákazníka (CRM)
Cross selling a up selling v prodeji
Využití marketingových nástrojů
Životní cyklus zákazníka
Přidaná hodnota dlouhodobého vztahu
Smluvní právo
Reklamace
Dokument management
Analýza potenciálu klienta
Řízení finančních rizik
Vyjednávání o ceně
Etiketa při jednání se zákazníkem
Etiketa při společenských akcích
Etiketa po e-mailu a telefonu

Rozvoj týmů

workshop
Psychologie komunikace v týmu
Tvorba dlouhodobého vztahu
Komunikace po telefonu a e-mailu
Emoční inteligence
Korespondence v cizím jazyce
Multikulturní prostředí
Prezentační dovednosti
Písemná komunikace
Asertivita a asertivní techniky
Výběr a rozhodovací proces v projektovém týmu
Komunikační dovednosti v projektovém týmu
Základy vyjednávání v projektech
Fáze projektu a jejich propojení
Osobní time management
Zvládání změn v projektovém řízení
Optimalizace procesů – LEAN v každodenní praxi
Myšlenkové mapy a jejich využití
Relaxační techniky a jejich využití
Emoční inteligence
Etiketa v různých kulturních i genderových prostředích
Umění komplexního myšlení
Mnemotechniky a jejich praktické využití

Personální řízení

lektorske_dovednosti
HR marketing
Tvorba kompetencí a hodnocení zaměstnanců
Rozhodovací proces v náboru
Politika řízení lidských zdrojů
Outplacement
Outsourcing
Vyjednávání kolektivní smlouvy
Směrnice – tvorba a využití
Dokument management
Prezentační dovednosti pro interní lektory
Interaktivní metody v lektorské praxi
Tvorba scénáře pro efektivní trénink
Skupinový koučink
Mentorink
Mentor koučink
Moderační techniky a jejich využití
Tvorba osnovy a obsahu workshopu
Supervize workshopu a její využití
Očekávání managementu vs. strategie společnosti
Rozhodovací proces při výběru talentů
Nastavení dlouhodobého plánu rozvoje
Výběrová řízení – jejich příprava, realizace a vyhodnocení
Vyjednávání v HR managementu
Řízení nákladů v HR managementu
Zastupitelnost – nastavení a implementace
Komunikace změny
Inovativní a kreativní myšlení