MgC zajímavosti

amcham

Od května 2015 jsme členy Americké obchodní komory v České republice.

Americká obchodní komora (AmCham) v ČR je jednou z největších obchodních komor v České republice. Její členská základna čítá na 400 společností. Komora společně se svou členskou základnou usiluje o neustálé zlepšování podnikatelského prostředí a růst konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Americká obchodní komora (AmCham) v České republice je nezisková, nevládní organizace řízena nezávisle radou ředitelů volených z jeho členů.

AmCham je zároveň členem Americké obchodní komory a také členem Evropské rady Amerických obchodních komor (ECACC).

ahk

V lednu 2015 jsme se stali členy Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), která je součástí celosvětové sítě bilaterálních zahraničních hospodářských komor, aktivně podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Již od roku 1993 podporuje prostřednictvím širokého portfolia služeb české podniky při vstupu na německý trh.

Z pověření německého ministerstva hospodářství nabízí českým a německým firmám rozsáhlou síť kontaktů a zastupuje jejich zájmy při komunikaci s politiky a veřejností. ČNOPK poskytuje odborné poradenství při všech otázkách souvisejících se vstupem na německý trh.

vs

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a univerzitami.

Pro studenty připravujeme rozvojové programy, výrazně podporujeme propojení teoretického studia s praxí a vybraným studentům pak pomáháme získávat praxi a zkušenosti ve firmách.

Martina Jandečková z MgC Group byla díky dlouhodobé spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou nominována do Rady pro spolupráci s praxí. S ČZU jsme taktéž vyvinuli speciální program na měření kvality rozvojových programů SYMERO.

symero

Měříme efektivitu rozvojových programů!

Jsme držitelé ochranné známky SYMERO pro systém měření efektivity vzdělávacích programů.
SYMERO je unikátní metoda na trhu vzdělávání, která:

 • Zaznamenává úroveň znalostí a dovedností zaměstnance před a po rozvojovém programu
 • Kvantifikuje úroveň jednotlivce v rámci skupiny i jeho efektivitu v rozvojovém programu
 • Propojuje metody matematického modelování s metodikou využívanou ve vzdělávání
 • Umožňuje zhodnocení investice do vzdělávání jednotlivce
 • Hodnotí skutečné zlepšení v zadaných kompetencích
 • Umožňuje výběr specifických skupin na základě jejich specifických rozvojových potřeb
 • Umožňuje snazší plánování aktivit pro další rozvoj

Více o Symero zde.

V roce 2014 jsme vyvinuli a uvedli na trh zcela výjimečný produkt Market
Performance Management. (MPM)

MPM je proces umožňující analýzu aktuálního stavu partnerské (dealerské) sítě zadavatele a následné využití odborných koučovacích aktivit u jednotlivých dealerů (partnerů). Market Performance Management slouží k:

 • Je proces plně vyvinutý MgC Group
 • Slouží pro analýzu aktuálního stavu partnerské (dealerské) sítě zadavatele a následné využití odborných koučovacích aktivit u jednotlivých dealerů (partnerů)
 • Skládá se z několika na sebe navazujících částí – proces začíná vstupní analýzou (Entry Check), na kterou navazuje intenzivní koučovací fáze, která je zakončena Final Review
 • Vyhodnocení vychází z posunu od Entry Checku do Final Review
 • Lektorům jsou poskytnuty veškeré materiálové a znalostní podklady, obsahy koučinků i layouty pro prezentace využité v rámci EC a FR
 • Lektoři a zástupci MgC Group se účastní pravidelných Review meetings s klientem, kdese představuje aktuální situace po určité části koučovací fáze a plán na další období
 • Celý systém je podpořen webovou aplikací umožňující sdílení materiálů a termínů aktivit s klientem