Lektor dalšího vzdělávání

KURZ 

Pro lektory dalšího vzdělávání

1. CHARAKTERISTIKA A CÍLE KURZU

Kurz pro lektory dalšího vzdělávání byl vytvořen pro

 

 • zájemce o lektorskou činnost,
 • lektory dalšího vzdělávání a
 • zájemce o získání profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací.

 

Obsah kurzu je postaven ze čtyř modulů (2 dvoudenní, 2 jednodenní):

 

 • Modul 1: Metodika lektorské práce, vyhodnocování vzdělávání

Absolvent tohoto modulu bude schopen: adekvátně pracovat s didaktickými prostředky (cíle, obsah, metody, pomůcky) a vyhodnocovat výsledky vzdělávání

Lektor: Miroslava Dvořáková

 • Modul 2: Vyjednání cíle tréninku se zadavatelem, příprava scénáře a plánování

Absolvent tohoto modulu bude schopen: komplexně připravit vzdělávací aktivitu v oblasti dalšího vzdělávání

Lektor: Magdaléna Prunerová

 • Modul 3: Příprava scénáře a plánování aktivit na tréninkové aktivitě

Absolvent tohoto modulu bude schopen: kompletně sestavit minutový i detailní scénář školících aktivit, vhodně vybrat a seřadit jednotlivé aktivity v tréninku

Lektor: Magdaléna Prunerová

 • Modul 4: Interaktivita v lektorské práci, prezentace a příprava na interaktivní část závěrečné zkoušky

Absolvent tohoto modulu bude schopen: adekvátně využívat interaktivní metody výuky a zhodnotit svou lektorskou činnost na základě zpětné vazby na lektorské vystoupení

Lektor: Jana Puhalová

 

Délka kurzu:

 

Celkem 72 hodin, z toho:

 • 48 vyučovacích hodin prezenčně,
 • 24 vyučovacích hodin samostatného studia
 • 6 hodin dobrovolných individuálních konzultací s lektory (á 2hod/ lektor)

 

Ukončení kurzu závěrečnou zkouškou

 • Kurz je ukončen akreditovanou zkouškou Národní soustavy kvalifikací „Lektor dalšího vzdělávání“, po jejímž úspěšném složení (podmínky viz obsah) obdrží absolvent státem uznávané osvědčení o absolvování kurzu.
 • Rozsah: 2 – 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut) závěrečné zkoušky.
 • Obsah závěrečné zkoušky viz. příloha, taktéž k nahlédnutí na www.narodnisoustavakvalifikaci.cz v sekci Lektor dalšího vzdělávání

 

2. TERMÍNY A LEKTOŘI

Studium je realizováno tzv. kombinovanou formou, což znamená, že jej tvoří bloky prezenční výuky a bloky samostatného studia.

 

Téma Lektor
Modul 1: Metodika lektorské práce, vyhodnocování vzdělávání Miroslava Dvořáková
Modul 2: Vyjednání cíle tréninku se zadavatelem, příprava scénáře a plánování Magdaléna Prunerová
Modul 3: Příprava scénáře a plánování Magdaléna Prunerová
Modul 4: Interaktivita v lektorské práci, prezentace a příprava na interaktivní část závěrečné zkoušky Jana Puhalová
Magdaléna Prunerová
Závěrečná zkouška Miroslava Dvořáková
/Martina Jandečková/
Magdaléna Prunerová

Před začátkem kurzu obdržíte e-mailem informace s detailním přehledem obsahu jednotlivých modulů a potřebnou přípravou.

 

3. ORGANIZACE KURZU

Prezenční výuka není určena k tomu, aby během ní  lektoři přednášeli nebo jiným způsobem předávali teoretické informace, ale především k tomu, aby vám umožnila nácvik dovedností, které si k danému tématu prostudujete z podkladů v rámci přípravy. Teoretické znalosti tedy načerpáte z podkladů  připravených našimi lektory speciálně na míru daným tématům, a odpovídající potřebám úspěšného splnění závěrečné zkoušky.

 

Počet účastníků:

 • Počet účastníků je stanoven na 12 osob

 

Místo:

Prezenční setkání se budou odehrávat přibližně jednou za tři až čtyři týdny (viz tabulka s termíny) vždy pod vedením lektora daného modulu, a to v prostorách MgC Group, s.r.o., Pod Děvínem 2894/26,
150 00  Praha 5

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou před dvoučlennou zkušební komisí tvořenou z jednoho lektora kurzu a jednoho nezávislého člena, v obou případech autorizované osoby v rámci NSK. Podmínky, které musíte splnit, abyste mohli zkoušku absolvovat, jsou následující:

 • Fyzická účast na prezenčních setkáních minimálně 80 %,
 • Aktivní účast na prezenčních setkáních (ohodnotí lektoři),
 • Odevzdání podkladů k závěrečné zkoušce v písemné podobě v ustanoveném termínu, jejich předvedení bude součástí zkoušky.

 

4. CENA

 • Cena kurzu:                                                                   21.000,- Kč / osoba
 • Dobrovolné konzultace s lektory:                             500,- Kč / hodina
 • Závěrečná zkouška:                                                      3.500,- Kč /osoba

 

Součástí ceny jsou veškeré potřebné materiály ke kurzu, pronájem školící místnosti a občerstvení (včetně oběda) v rámci prezenčních setkání.

Součástí ceny není případné ubytování a cestovní náhrady.

 

5. PŘIHLÁŠKA

 • V případě zájmu o tento kurz se můžete přihlásit na emailové adrese info@mgcgroup.cz
 • Další informace ke kurzu Vám poskytne Magdaléna Prunerová, tel: 777 007 255 nebo e-mail: prunerova@mgcgroup.cz