Monika Novikmecová

Lektorka,  konzultantka a Training Specialist

Zaměření: rozvoj zaměstnanců v oblasti lidských zdrojů, AC/DC, soft skills.

Klíčová témata: nábor zaměstnanců, vedení pohovoru, komunikace, firemní hodnoty, etický kodex, on-boarding proces, komunikace, prezentační dovednosti, týmová spolupráce.

Zajímám se o udržitelný životní styl a jsem lektorkou jógy.

Lektorkou od roku 2015

Praxe

 • Společnosti: společnosti s globální působností, neziskové organizace
 • Branže: automotive, retail, nezisková sféra
 • Cílové skupiny: střední a nižší management, týmoví lídři, prodejní síť

Realizované projekty

 • Škoda Auto
 • Miba Sinter
 • Gergonne
 • Miba Steeltec
 • Rossmann

Vzdělání a příprava

 • Lektor dalšího vzdělávání – NSK (Národní soustava kvalifikací)
 • Train the Trainer Academy MgC
 • SDI Inventory workshop
 • Malování na flipchart
 • Řízení lidských zdrojů (CMC Graduate School of Business)
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SR