Miroslava Dvořáková

Lektor, pedagog, metodik a konzultant

Zaměřuje se především na témata týkající se lektorských dovedností, didaktiky dospělých, evaluace ve vzdělávání. Má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním lektorů dalšího vzdělávání, především interních, i s tvorbou plánů, realizací a evaluací vzdělávacích aktivit v organizacích.

Lektorkou od roku 2003

Praxe

 • Nezávislý lektor, metodik, konzultant
 • Univerzita Palackého – metodik dalšího vzdělávání, asistent
 • Česká zemědělská univerzita – odborný asistent, metodik evaluace výuky
 • Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR – metodik
 • Univerzita Karlova v Praze – odborný asistent
 • Ministerstvo pro místní rozvoj – metodik vzdělávání, koordinátor vzdělávacích aktivit
 • Masarykova univerzita – odborný asistent

Realizované projekty

 • Generální ředitelství Úřadu práce ČR
 • Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
 • Magistrát města Brna
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
 • Česká andragogická společnost
 • Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
 • Centrum pro studium vysokého školství

Vzdělání a příprava

 • Univerzita Palackého v Olomouci, sociologie a andragogika
 • Certifikovaný kurz lektora Univerzity Palackého v Olomouci
 • Malování na flipchart