Miroslava Dvořáková

  • Nezávislý lektor, metodik, konzultant
  • Univerzita Palackého – metodik dalšího vzdělávání, vysokoškolský pedagog
  • Česká zemědělská univerzita – vysokoškolský pedagog, metodik evaluace výuky
  • Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR – metodik
  • Univerzita Karlova v Praze – vysokoškolský pedagog
  • Ministerstvo pro místní rozvoj – metodik vzdělávání, koordinátor vzdělávacích aktivit
  • Časopis Andragogika – vědecká redaktorka

Miroslava Dvořáková je lektor, vysokoškolský pedagog, metodik a konzultant.

Zaměřuje se především na témata týkající se lektorských dovedností, didaktiky dospělých a evaluace a hodnocení ve vzdělávání.

Má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním lektorů dalšího vzdělávání, především interních, i s tvorbou plánů, realizací a evaluací vzdělávacích aktivit v organizacích.

Semináře a školení:

Certifikovaný kurz lektora Univerzity Palackého v Olomouci

Reference:

Generální ředitelství Úřadu práce ČR, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Magistrát města Brna, Ministerstvo pro místní rozvoj, Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra, Česká andragogická společnost, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Centrum pro studium vysokého školství

Zájmy:

Čtení, sport, teoretická andragogika