Mária Anyalaiová

Psycholog, psychoterapeut a pedagog

Vede workshopy, semináře a kurzy komunikačních dovedností, řešení konfliktů a zvládání stresu pro obchodníky. Dále pak kurzy v oblasti motivace a resilience dětí a dospělých, krizové intervence a kreativních terapeutických technik pro psychology a odborné zaměstnance škol a dětských domovů. Má zkušenosti s psychodiagnostikou. Zároveň je ve supervizním výcviku Evropské asociace pro supervizi a koučink (EASC).

Lektorkou od roku 2011

Praxe

 • Od roku 2016 vysokoškolský pedagog – Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychologie Bratislava
 • Akreditované kurzy skupinové krizové intervence
 • Kurzy kreativních psychoterapeutických technik pro psychology a psychoterapeuty
 • Soukromá psychoterapeutická praxe
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenství a prevence
 • Otvorená náruč, n.o. na pomoc týraným ženám

Realizované projekty

 • Rossmann, Amway
 • Iveco
 • Philip Morris
 • CPPPaP a psychologické centrum Porta Brno, Centrum zdravého vývinu Žilina
 • Ministerstvo vnitra České republiky – školení policejních psychologů

Vzdělání a příprava

 • Psychoterapeutické vzdělání – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii, Brno, Výcvik skupinové krizové intervence: International School Psychology Association,
 • International Training Centre Malta a European School Psychology Centre for Training, Lucembursko,
 • Logoterapeutické semináře na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 • Fakulta psychologie Panevropské vysoké školy, Bratislava
 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava