Mária Anyalaiová

  • Soukromá psychoterapeutická praxe
  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  • Fakulta psychologie Panevropské vysoké školy, Bratislava
  • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Mária Anyalaiová  je zkušený psycholog, psychoterapeut a pedagog. Vede workshopy, semináře a kurzy pro psychology v oblasti krizové intervence a kreativních terapeutických technik, dále odborných zaměstnanců škol a obchodníků v oblasti komunikačních zručností, řešení konfliktů, zvládání stresu a motivace. Má zkušenosti s diagnostikou dětí a dospělých. Nyní působí také jako vysokoškolský pedagog na fakultě psychologie na Panevropské vysoké škole.

Semináře a školení:

Psychoterapeutické vzdělání – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii, Brno, Výcvik skupinové krizové intervence: International School Psychology Association, International Training Centre, Malta a EuropeanSchool Psychology Centre for Training, Lucembursko, Logoterapeutické semináře na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, supervizní výcvik Evropské asociace pro supervizi a Evropské asociace pro supervizi a koučing (EASC).

Reference:

CPPPaPRevúca, CPPPaP Námestovo, CPPPaP Bratislava 5, SCŠPP Košice, CPPPaP Banská Bystrica,CPPPaP Bratislava Ružinov, Bratislava- Petržalka, Rimavská Sobota, Martin, Prievidza, Pezinok, Liptovský Mikuláš, Centrum zdravého vývinu Žilina, SCŠPP Topoľčany, centrum Locika Praha, psychologické centrum  Porta  Brno, Rossmann- AC, Amway- individuálne pohovory, Iveco- DC. Centrum protidrogové prevence a terapie Plzeň, Slezské psychologické centrum Ostrava, ZŠ Badín, ZŠ Haligovce, ZŠ Drahovce, ZŠ Moravany nad Váhom, ZŠ Topoľčany

Zájmy:

Cestování, lidová kultura, hudba, literatura