Marek Zeman

  • Soukromá psychoterapeutická praxe
  • Krizové centrum – Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – psychoterapeut
  • Fokus Praha – vedoucí centra CEDRA, case manager
  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
  • Vyšší odborná škola sociální, Prachatice

Marek Zeman je zkušený psychoterapeut a lektor. Vede workshopy, semináře a kurzy pro pomáhající profesionály v oblasti case managementu a krizového managementu. Ve firemním prostředí se zaměřuje na témata řešení konfliktů, zvládání stresu a motivace. Účastní se jako hodnotitel Development Center pro manažerské a obchodní pozice, má zkušenosti s psychodiagnostikou. Zároveň se věnuje rozvoji jednotlivců i skupin prostřednictvím sebezkušenostních zážitkových programů a teambuildingů.

Semináře a školení:

Psychoterapeutické vzdělání – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii, Brno, Výcvik krizové intervence, Protikrizové plánování – TVS Praha, Rozhovor jako nástroj pomoci – SPAS Praha, Komunitní plánování a komunitní péče – TVS Praha,  Zvládání agrese – Fokus Praha, Focusing – TVS Praha,  Case management – Fokus Praha,  Individuální plánování v praxi – TVS Praha, Certifikovaný lektor – odborné sociální poradenství – MPSV

Reference:

Vysoká škola psychosociálních studií Praha, TVS Praha, Rehabilitační středisko MOST Bratislava, CSP Zlín, I-poradna Olomouc, Iveco, Škofin, ADP Global View, Gergonne Slovakia, Mercedes-Benz Česká republika

Zájmy:

hudba, literatura, sport, historie