Jan Pretel

Jan Pretel je zkušený konzultant a s MgC Group spolupracuje od roku 2012. Zaměřuje se především na otázky meteorologie a klimatologie a ochrany životního prostředí s řadou praktických aplikací.

Jan Pretel je zkušený konzultant a s MgC Group spolupracuje od roku 2012.

Zaměřuje se především na otázky meteorologie a klimatologie a ochrany životního prostředí s řadou praktických aplikací, např. výhledy klimatu, jejich dopady a pravděpodobná rizika, urbanistická klimatologie, kvalita ovzduší, apod.

Má dlouhodobé zkušenosti s koordinací národních i mezinárodních projektů a publikací jejich výsledků, včetně jejich medializace.

Vystudoval meteorologii a klimatologii na Karlově univerzitě a působil na ÚFA AVČR (1966-1990), University of British Columbia (1960-1961),
MŽP (1991-1993) a  následně  na ČHMÚ, kde do roku 2011 vedl oddělení klimatické změny. V letech 2002-2003 působil jako konzultant Světové banky,
v roce 2008 jako konzultant OBSE.

Do roku 2008 působil v různých obdobích jako externí konzultant a poradce MŽP
pro otázky klimatické změny a byl zástupcem ČR v mezinárodních orgánech IPCC,
UN FCCC, OECD a EU. V letech  1997 – 2009 byl členem / vedoucím mezinárodních auditorských týmů pro aktivity  UN FCCC v oblasti národních zpráv a národních inventur emisí skleníkových plynů.