Denisa Vacíková

  • Nezávislý konzultant a trenér
  • Planet Line – vedoucí ekonomického oddělení
  • Vega Tour spol. s r.o. – vedoucí ekonomického oddělení
  • České vysoké učení technické

Denisa Vacíková je konzultant, trenér a projektový koordinátor. S MgC Group spolupracuje od roku 2012.
Zaměřuje se především na vzdělávání a rozvoj managementu a obchodníků. Má dlouholeté praktické osobní zkušenosti s komunikací a řízením zaměstnanců v oblasti dopravních služeb.
K jejím oblíbeným tématům patří asertivita, komunikace, zvládání stresových situací a v neposlední řadě efektivní využívání kognitivních funkcí.

Semináře a školení:

Cyklus specializovaných seminářů – komunikační dovedností, asertivita a zvládání obtížných situací, Train the Trainer MgC Group, Trenér kognitivních funkcí – Nymburk, Instrumentální obohacování – úvod do tematiky

Reference:

STILL, Česká pojišťovna, Modrá pyramida stavební spořitelna, Hyundai, Volvo, Invelt, Pražská plynárenská, Iveco ČR, Heidelberg Praha

Zájmy:

Cyklistika, cestování, rodina