Změny jsou nedílnou součástí života každé firmy. Bez nich by se neposouvala vpřed a stagnovala by. Obrat ve strategii nebo rozvoji firmy ale vyvolává v českých zaměstnancích paniku. Často mají strach nejenom ze změn, ale také z vlastního selhání. Obávají se, jaké dopady na ně změny budou mít nebo jak nové věci zvládnou.

Získat spojence

„Změny ovlivňující větší počet zaměstnanců nebo základní procesy společnosti je třeba umět dobře řídit. Je nutné definovat, proč změnu potřebujeme, čeho chceme dosáhnout a jaká je naše vize. Pak je důležité získat spojence – získat pro změnu spolupracovníky. A to lze pouze včasnou a jasnou komunikací uzpůsobenou pro jednotlivé skupiny zaměstnanců nebo jednotlivce. Komunikovat se ale musí i s těmi, kterých se změna přímo netýká,“ zdůrazňuje Martina Jandečková, která se ve vzdělávací společnost MgC změnám ve firmách věnuje.

Podle ní 70 procent zaměstnanců za nejhorší situaci považuje propouštění, změny ve vedení nebo prodej firmy. Mají ale také obavy z rychlého rozvoje firmy, kdy musí najednou vystoupit ze své komfortní zóny a začít se učit nové věci.

Starší si nedůvěřují

„Více než 50 procent zaměstnanců starší generace má pocit, že požadované nároky na ně jsou velké a neumí nebo se jim nechtějí přizpůsobit. Změnám se naopak nejlépe přizpůsobuje mladší generace, která nové výzvy vítá,“ připomíná Jandečková.

Zaměstnanci však podle ní musí sami pochopit, že trvat na zaběhnutém a vyzkoušeném donekonečna nelze. Pouze v takovém případě jsou schopni změnu přijmout.

„Důležité je věřit si a umět využívat své schopnosti. To jsou první dva kroky k úspěchu pro každého, kdo chce pozitivně změnami ve firmě projít. Zaměstnanci si musí uvědomit, že některé vědomosti a zkušenosti mohou získat jedině tak, že je zažijí,“ dodává.

Doba neustálých změn

Dnešní doba je charakterizována neustále probíhajícími změnami a jedině prostřednictvím vzájemné a jasné komunikace mezi firmou a zaměstnancem je možné těmto změnám porozumět. Při tom je nutné nezapomínat na takzvaný zdravý selský rozum. A i když změna přijde nečekaně, není podle Jandečkové potřeba propadat panice.

„Samozřejmě, že každý zažije během své kariéry občasné neúspěchy. Pokud ale dostane příležitost se na ně připravit, lépe se s nimi vyrovná a nebude to pro něj frustrující. Celý proces je o komunikaci, o důvěře mezi firmou a zaměstnancem,“ připomíná Matej Bugár ze společnosti Škoda Auto a dodává: „Dobrý zaměstnavatel se ve změnách orientuje, stanovuje podle nich priority svých krátko i dlouhodobých strategií a dostatečně se věnuje personální práci.“