Průmysl 4.0

Téma, o kterém všichni mluví … a někteří už implementují!

Sdílejte příklady z praxe s odborníky ze společností Microsoft a Plantyst!

Příklady
z
praxe

Michal Horáček

Michal Horáček

Michal Kutil

Michal Kutil

Co se dozvíte 7.6. ve vystoupení těchto dvou odborníků z Microsoftu a Plantystu?

Seznámíte se s jednoduchým řešením na bázi IoT (Internet věcí), které je možné využít téměř v každé výrobní firmě. Jde je o to získat exaktní data o produkci – automaticky zaznamenávaná, která lze využít k interpretaci, predikci, k propojování vzdálených míst. Tohoto řešení pak může být použito pro vytváření záminek pro komunikaci a pozitivně tak podpořit zapojení lidí.

Michale K., jak Vy vnímáte změny ve výrobních společnostech a jejich význam?

„Na výrobní firmy je za posledních několik let vyvíjen enormní tlak směrem k zefektivňování výroby a zvyšování produkce. Pokud k tomu přidáme nedostatek kvalifikovaných lidí ve výrobě, je nasnadě hledat řešení ve využití moderních technologií realizujících koncept Průmyslu 4.0. Má-li být tato digitální transformace úspěšná, je bezpodmínečně nutné do této změny zapojit všechny lidi ve výrobě.“

Michale H., co je podle Vás zásadní při práci se změnou?

„Klíčové je propojení a informování všech zaměstnanců. Ať už se jedná o pracovní sílu u pásu, vývojové týmy, či zaměstnance v kanceláři – je nezbytné, aby spolu tyto týmy spolupracovaly a společně dokázaly dodat co nejlepší službu svým zákazníkům.“

Michal Horáček (Microsoft) je produktovým manažerem v divizi Cloud + Enterprise, zodpovědný za cloudové služby a hybridní infrastrukturu. Michal také vede tým zaměřený na digitální transformaci výrobních podniků. V rámci své pozice napomáhá implementaci strategických priorit Microsoftu zejména v oblasti celkové transformace do prostředí cloudu – jak privátního, tak i veřejného.
Michal Kutil (Plantyst) je jednatelem společnosti Plantyst. Přes deset let se věnuje průmyslové automatizaci s ohledem na optimalizaci výroby. Věnoval se projektům pro Rockwell Automation, Procter & Gamble, ŘLP ČR, RWE Gas Storage, Danone… Vystudoval technickou kybernetiku a doktorský obor řídicí technika a robotika na FEL ČVUT.

Toto a mnoho dalších zajímavých a aktuálních témat naleznete na Business meetingu Časy se mění aneb zvládání změny