Agilní metody

Kdy: 29. 10. 2019
Cena: 5 990 Kč (bez DPH)
Určeno pro: manažery týmů, HR Manažery a všechny, kteří chtějí získat základní přehled o využití agilních metod v agilním či změnovém prostředí

Co si z kurzu odnesete?

  • Orientaci v novém digitálním (VUCA) světě
  • Přehled o základních agilních metodách, jejich využití a významu
  • Design Thinking – metoda orientovaná na nové nápady, inovace a myšlení zaměřené na klienta/uživatele
  • Business Model Canvas – metodika zaměřená na ekonomiku a hospodárnost
  • Lean Startup – metodika zaměřená na výrobu a tvorbu prototypů a jejich testování
  • Scrum a Kanban – metodiky zaměřené na realizaci a řešení
  • Jak jednotlivé metody smysluplně implementovat ve vašem prostředí a vaší firemní kultuře?

Přihláška na kurz

Úhrada kurzu musí být provedena před datem jeho konání.
Storno podmínky: 14 dní a méně dní před konáním akce 50% storno poplatek; 7 dní a méně před konáním akce 75% storno poplatek

Odesláním objednávky souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MgC Group

Osobní údaje účastníka vyplněné a odeslané ve formuláři v rozsahu jméno, příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma, sídlo zaměstnavatele a pracovní zařazení budou zpracovány společností MgC po dobu 3 let a bezpečně uloženy v souladu s podmínkami zákona o GDPR č. 101/2000 Sb. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, pouze v případě přihlášení do kurzu Lektor dalšího vzdělávání NSK budou osobní údaje účastníka předány zpracovateli Ministerstvu školství a mládeže za účelem administrace závěrečné zkoušky. Osobní údaje účastníka veřejných kurzů budou použity pro obchodní účely: zpracování registrace účastníka, prezenční listiny, vystavení faktury, pro komunikaci s účastníkem, pro zasílání informací týkajících se objednaných služeb. Účastník může společnost MgC telefonicky nebo e-mailem požádat o výpis, změnu či smazání svých osobních údajů.

Adéla Karlovská

Lektor, kouč a konzultant

Zkušená lektorka s praktickými zkušenostmi. Mimo agility se zabývá též tématy: vedení a motivace týmů, nastavení KPI, komunikace, psycho – energetická transformace, Feng Shui a mnoho dalšího. Sama je certifikovaný SCRUM Master.