Blog
11. 5. 2017

Stres ze zaměstnání by mohla být výmluva pro ty, kteří nechtějí pracovat

Problematika pracovního stresu a dalších psychosociálních nebo zdravotních rizik se stává tématem poslední doby. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR navrhuje novelu zákoníku práce, která počítá s tím, že firmy budou muset stresu v zaměstnání předcházet. Jak ale může ministerstvo přikázat firmám stresu předcházet a jak mají zaměstnanci pracovní stres dokazovat? A jak firma prokáže, že provedla opatření, aby takovým situacím zabránila?

 

K zákoníku práce a zákonu 309 z roku 2006, kterým se upravují požadavky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí další novelu. Ta má podle ministryně Michaely Marksové firmám přikázat, aby stresu zaměstnanců předcházely.

Zaměstnavatel je už nyní povinen vytvořit zaměstnancům zdravé a bezpečné prostředí. Stejně tak je každý zaměstnanec spoluzodpovědný za svoji práci.

„Novela, kterou připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí, rozumíme. Posílit ochranu a postavení zaměstnanců je určitě dobrý směr. Firmy i zaměstnanci si ale musí uvědomit, že mezi pracovním stresem a stresem vyvolaným v osobním životě může být jen tenká hranice. Prokazovat, že se skutečně jednalo o stres související s pracovním působením, je velmi těžké. Většina zaměstnavatelů se právě proto navrhované změny legislativy obává. Stres ze zaměstnání by podle nich mohla být výmluva pro ty, kteří nechtějí pracovat,“ říká Pavel Kolínský, specialista BOZP.

Stres je veličina a záležitost velice individuální. Stejné příčiny zvenčí mohou vést u každého k rozdílným hladinám stresu. Určit zodpovědnost firem za opatření (navrhovaná, přijatá) je složité. Co vnímá jeden zaměstnanec dobře, druhý může vnímat velmi odlišně. Současné normy a limity však nezohledňují individualitu, individuální schopnosti a odolnost jednotlivců.

Kvalifikovaně posoudit a uznat nemoc z povolání mohou jen zdravotnická zařízení. Navíc stres nebo deprese se v seznamu nemocí z povolání neobjevují.

O zásahy ze strany státu nestojí firmy ani v případě práce z domova. Novela se má týkat právě i tzv. home office, kdy může zaměstnanec vykonávat svoji práci doma. I tento zaměstnanecký „benefit“ si však chtějí firmy nastavovat sami se svými zaměstnanci. A zaměstnanci oceňují, pokud tuto možnost mají.

„Zaměstnanci jsou zmateni a neví přesně, jak se k jednotlivým předpisům a návrhům postavit. Zpravidla každá firma už nyní má vnitřní pravidla, kterými se řídí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Pravidla jsou všem jasná. Další zásahy ze strany státu proto obě strany kritizují,“ uvádí Pavel Kolínský.

„Pozitivum, které tato diskuze přináší, je větší informovanost firem o problematice bezpečnosti práce. Stále existuje řada firem, kde tématu bezpečnosti práce nevěnují dostatečnou pozornost. Obvykle vedení jednorázově zajistí do firmy školitele, který zaměstnancům odříká legislativu a tím to končí. Ze zkušenosti víme, že více než pedagogický, má větší smysl přístup andragogický. Tedy zaměřit se na individualitu každého zaměstnance, jeho odpovědnost a kompetence. Každé pracovní zařazení svá specifika, individuální přístup je proto na místě,“ říká Kolínský. Firmy rovněž ví, který zaměstnanec je spolehlivý a zodpovědný a snáze se s ním dá na dalších možnostech domluvit. Zaměstnance je ale také třeba podle Kolínského vést směrem k odpovědnosti a to přiměřeně jeho postavení.

Nejenom k tématu bezpečnosti práce (nové pojetí a role pro úspěšné zvládání změny) se letos uskuteční 3. ročník Business meetingu.  Setkání českých firem se uskuteční 7. června v Praze.

zdroj: Parlamentí listy

19. 11. 2017

Jste ve stresu? Pozor, v ohrožení je i vaše paměť!

Stresové situace nás v práci potkávají téměř denně. Na nečekané situace v zaměstnání i ve vztazích, se ale můžeme připravit.
Mozek se během života vyvíjí a má schopnost sám se opravovat. Stresem a dalšími vlivy neurony začínají ubývat a ty, které zůstanou, pracují pomaleji. To může vést ke zpomalení myšlení, rozhodování se, k poruchám paměti a reflexů, které mohou způsobit dokonce potíže s pohybem a udržováním rovnováhy.

Chybujete a často zapomínáte?

S pamětí, která je důležitá k uspořádání myšlenek a souvislostí do nějakého celku, se dá pracovat. Paměť je široký pojem používaný pro mnoho různých mozkových funkcí. Obecným znakem těchto funkcí je opětovné vyvolávání minulých událostí pomocí synchronizovaných výbojů neuronů, které byly aktivní během původního zážitku. Mozek si ukládá informace, které se mohou později hodit. Nedostatečný trénink a vliv stresu ale dokáže mozku velmi uškodit.

„Při lehkém porušení nebo netrénované pracovní paměti se stane, že při vyprávění neudržíme nit, zapomeneme, co jsme to vlastně chtěli udělat, těkáme, mluvíme roztříštěně. Máme pocit, že nedáme dohromady souvislou myšlenku. Pokud se přidá dlouhodobý stres, máme zaděláno na problém,“ uvádí Jana Puhalová, trenér paměti a kognitivních funkcí vzdělávací společnosti MgC Group.

Po dvacítce začněte trénovat

O mozku se původně soudilo, že se od narození člověka příliš nemění, že má stálý počet buněk a zafixované nervové okruhy. Vědci však prokázali, že nabyté zkušenosti a učení přetváří mozkové okruhy.

„Trénovat paměť by měl každý, komu bylo 25 let. V tomto období se totiž začíná paměť zhoršovat. Nejdřív jenom nevíme, kde jsme co položili, jak se jmenuje člověk, se kterým jsme včera mluvili. Za pár let je to pro nás normální a odmítáme si připustit, že nějakou poruchu paměti máme,“ prozrazuje Květoslava Hošková, mentorka kognitivních funkcí Oddělení geriatrie a následné péče Thomayerovy nemocnice.

„Objem mozku nijak nezvětšíme, ba naopak. Mezi 20 a 90 rokem klesá o 5 až 10 procent. Jde jen o to, jak dokážeme stávající kapacitu využívat. Jaká vlastně bude kvalita našeho života. Jak moc je náš mozek přetěžovaný? Je pod neustálým tlakem? Má dostatek potřebné stravy, tekutin a kyslíku? Jak je důležitý spánek? O svůj mozek se musíme zkrátka starat,“ dodává Jana Puhalová.

Trénovat můžeme tzv. kognitivní funkce. „Kognitivní funkce představují vlastně všechny myšlenkové procesy a úkony, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí, v kterém se člověk nachází a vstupuje s nimi do interakce,“ popisuje Hošková. Patří sem tedy například naše paměť, koncentrace, prostorová orientace, organizování, plánování, ale i rozhodování se ve změněné situaci.

Zdroj: doma.cz

19. 11. 2017

Vyhořelí alibisté, nebo odvážní lídři? Jak se měří síla manažerů

4. 4. 2017

S dětmi do práce? Jsou firmy, kde to není žádný problém

Slyšíme to stále – postavení žen s dětmi na trhu práce by se mělo zlepšit. Jak ale vypadá praxe a co zaměstnavatelé nabízí maminkám, které se vrací do práce nebo chtějí skloubit práci a rodinu? A co nastane, když bude dítě nachlazené a nemůže do školky nebo školy?

Zase rýma…

Takové situace zná asi každá pracující maminka. Ráno má dítě zvýšenou teplotu, kašel nebo rýmu, se kterou do školky nebo do školy rozhodně nemůže. Co teď? Za půl hodiny musíte být v práci, hlídání narychlo neseženete a babičky bydlí daleko. Nebo se naopak vracíte po mateřské a děsíte se, že podobné situace budete občas řešit?

Co dělat, pokud zrovna nepracujete ve firmě provozující vlastní firemní školku? Dobrá zpráva je, že většina zaměstnavatelů se snaží pracujícím rodičům pomoci. A mají různá řešení, jak jim usnadnit návrat do práce nebo řešit situaci, kdy žena nastupuje na rodičovskou, ale zároveň se chce realizovat v práci.

Je vaše firma „baby friendly“?

Řešením je firemní kultura „baby friendly“. Zaměstnavatel, který se s tímto termínem spojuje, je pro vás ideální! V praxi to totiž znamená, že kultura společnosti, ve které pracujete, je přátelská k rodině. A formy jsou různé.

Některé firmy nabízí možnost vzít si svoje dítě do práce a posadit ho do dětského koutku, další nabízí příspěvek na hlídání a jiné třeba flexibilní pracovní dobu.

Zřídit mini koutek, rozložit hračky na poradě nebo jen nabídnout dětem v pracovní době pastelky a papír, nebývá v těchto společnostech problém. Může jít o různé formy společného řešení, jak se postarat o děti a zároveň pracovat.

Jak a kde to funguje?

Když žena otěhotní nebo porodí miminko, ještě neznamená, že v tu chvíli ztratila vše, co se do té doby naučila nebo firmě nabízela. Pokud si přeje i nadále pracovat, je ideální si společně specifikovat představy obou stran a nastavit adekvátní řešení.

„S maminkami, které chtějí pracovat, vždy hledáme možnosti, jak sladit pracovní a osobní život. Aktuálně řešíme s kolegyní, která se chystá na rodičovskou dovolenou, možnosti, jak se může, třeba i pár týdnů nebo měsíců po porodu, zapojit do práce.

Pokud má maminka zájem stále pracovat, hledáme vhodnou formu – práci z domu, zkrácenou formu úvazku, podílení se např. jenom na jednom projektu. Možností je celá řada. Pokud se naopak kolegyně vrací po rodičovské na plný úvazek, nabízíme jí možnost kdykoliv přivést dítě do kanceláře. Dítě se na pár hodin zabaví v mini koutku a maminka může v klidu pracovat,“ říká konzultantka Martina Jandečková ze vzdělávací společnosti MgC Group, která se zároveň zabývá vzděláváním a rozvojem zaměstnanců ve firmách.

Dobrou zprávou podle ní je, že kultura „baby friendly“ nebo přímo „baby friendly office“ jsou stále rozšířenější. Možnost vzít dítě do práce, pokud má jen lehké nachlazení nebo nemůže krátkodobě do kolektivu, nabízí stále více firem.

„Zaměstnavatelé si uvědomují důležitost sladění rodinného a pracovního života. Vždy je potřeba pracovat s nastalou situací a být schopen flexibilně reagovat. Je to o individuální domluvě s firmou, ve které pracujete. Maminky se nesmí bát zeptat, co jim firma může nabídnout a zároveň zaměstnavateli ukázat, že práci berou zodpovědně, baví je a chtějí v ní pokračovat,“ uvádí Martina Jandečková.

Firmy si chtějí zaměstnance udržet

Upozorňuje také na to, že v určitých oborech je po zaměstnancích nouze, a firmy tak musí hledat cesty, jak je nalákat a také udržet. Právě benefity usnadňující skloubení rodinného a pracovního života jsou skvělými prostředky.

„Samozřejmě jsou provozy, kde např. přítomnost dětí není možná. Rodiče ale velmi oceňují i flexibilní formy práce – od home office přes nejrůznější formy úvazků, které jim více vyhovují. U firem vnímáme velkou snahu nabídnout zaměstnancům řešení, které je efektivní pro obě strany. Je ale třeba celková změna a pohled firmy – nastavení firemní kultury, změna myšlení manažerů nebo uzpůsobení prostředí,“ dodává Jandečková.

3 z 41234