Make Success Global

Interkultura ve vzdělávání – zaměřme se na budoucnost!

Díky našim projektům stále častěji pracujeme s multikulturními týmy a tak se více zamýšlíme nad efektivním řešením rozvoje týmů složených z různých kultur. Proč je v dnešní době potřeba vytvářet kulturní inteligenci? Jde o zvyklosti, styl učení, práce a života vycházející z kultury, tradic nebo náboženství. Kulturní inteligence znamená znalost a povědomí, které nám pomáhá zvýšit vzájemné porozumění, toleranci a otevření se vyšším úrovním spolupráce na základě synergie a komplementarity. Vyzkoušejte si IPT test jako jeden z nástrojů pro analýzu mezikulturních preferencí a přijďte s námi diskutovat, vzájemně se inspirovat a sdílet zkušenosti s rozvojem multikulturních týmů! Našeho workshopu se můžete zúčastnit osobně nebo i formou webináře.

Kdy: 18. 9. 2018
Kde: Údolní 212/1, Praha 4 v objektu bývalého Branického pivovaru
Cena: 500 Kč (vyplnění dotazníku online) (bez DPH)
Určeno pro: personalisty, HR, majitele a jednatele společností, ale i pro každého, koho problematika multikultury zajímá

 

Vyzkoušejte si IPT test jako jeden z nástrojů pro analýzu mezikulturních preferencí a přijďte s námi diskutovat, vzájemně se inspirovat a sdílet zkušenosti s rozvojem multikulturních týmů!

IPT test – nástroj mezikulturní preference

Nástroj pro sebehodnocení, který vám umožňuje identifikovat a reflektovat vaše vlastní kulturní pozadí a hodnoty. Profilový výsledek – založený na vašem bodovém výsledku v testu – je vytvořen tak, aby vám pomohl připravit se na mezikulturní setkání a zvýšit povědomí o klíčových záležitostech při práci s lidmi z jiných kultur.

Co si z workshopu odnesete

  • Osobní výstup z IPT testu, který vám umožní lépe pochopit Váš osobní „culture fit“
  • Lepší pochopení potřeb zástupců z jiných kultur a hledání cest efektivní a fungující spolupráce
  • Návod na zlepšení time managementu, zvládání obtížných situací , komunikace a strategického řízení
  • Uvědomění si vlastního chování v pracovních situacích
  • Interaktivní práci s nástrojem IPT – vlastní uživatelská zkušenost
  • Inspiraci pro svou další práci v multikulturním prostředí

Magdaléna Prunerová

Magdaléna Prunerová je senior konzultant, trenér, kouč a jednatel MgC Group. Zaměřuje se především na vzdělávání a rozvoj osobnosti a týmové spolupráce pro management.

Petra Boteková

Leader, interkulturní trenér a jednatelka ICUnet. Zaměřuje se na přípravu expertů a jejich rodin po celém světě na přesun do jiné země, práci a život v ní. Díky jejímu poradenství dochází ke zlepšení spolupráce v mezinárodních pracovních vztazích s kolegy, klienty a partnery.

Přihláška na kurz

Úhrada kurzu musí být provedena před datem jeho konání
Storno podmínky: 14 dní a méně dní před konáním akce 50% storno poplatek; 7 dní a méně před konáním akce 75% storno poplatek

Odesláním objednávky souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MgC Group

Osobní údaje účastníka vyplněné a odeslané ve formuláři v rozsahu jméno, příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma, sídlo zaměstnavatele a pracovní zařazení budou zpracovány společností MgC po dobu 3 let a bezpečně uloženy v souladu s podmínkami zákona o GDPR č. 101/2000 Sb. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, pouze v případě přihlášení do kurzu Lektor dalšího vzdělávání NSK budou osobní údaje účastníka předány zpracovateli Ministerstvu školství a mládeže za účelem administrace závěrečné zkoušky. Osobní údaje účastníka veřejných kurzů budou použity pro obchodní účely: zpracování registrace účastníka, prezenční listiny, vystavení faktury, pro komunikaci s účastníkem, pro zasílání informací týkajících se objednaných služeb. Účastník může společnost MgC telefonicky nebo e-mailem požádat o výpis, změnu či smazání svých osobních údajů.