Práce s případovými studiemi a virtuální tým (MTA)

Kurz je určen pro lektory, kteří by rádi do svých kurzů zařadili aktivity s přesahem do praktického života.

 

KURZ JE URČEN

Všem lektorům, trenérům a školitelům, pro které je důležité, aby účastníci v kurzech a seminářích pracovali na tématech z praxe.

 

OBSAH KURZU

 • Představení práce s případovými studiemi
 • Využití metodiky v tréninku manažerských a prodejních dovedností
 • Podpůrný materiál – virtuální tým, videa, aktivity, apod.
 • Princip tvorby případových studií
 • Tipy při vytváření případových studií
 • Virtuální tým
 • Jak definovat virtuální tým
 • Možnosti využití v praxi

 

LEKTOR

Irena Dörrová

 • je senior konzultant, trenér
 • zaměřuje se především na strategický rozvoj personálních zdrojů, rozvoj osobnosti a týmové spolupráce
 • má dlouholeté praktické osobní zkušenosti se vzděláváním a tvorbou vzdělávacích plánů pro vrcholný a střední management, stejně jako pro obchodníky, interní lektory a mentory i servisní personál
 • k jejím oblíbeným tématům patří komunikace, leadership, zavedení a trénink interních lektorů a prezentační dovednosti

 

INFORMACE O KURZU

Termín: 18. 8. 2017
Čas: 9:00 – 14:00
Cena: 3.500 Kč

Přihláška na kurz