Závěrečná zkouška NSK

Kurz lektora dalšího vzdělávání NSK je ukončen závěrečnou zkouškou, která bude probíhat v říjnu 2017 před dvoučlennou zkušební komisí tvořenou z jednoho lektora kurzu a jednoho nezávislého člena, v obou případech autorizované osoby v rámci NSK. Podmínky, které musíte splnit, abyste mohli zkoušku absolvovat, jsou následující:

  • Fyzická účast na prezenčních setkáních minimálně 80 %,
  • Aktivní účast na prezenčních setkáních (ohodnotí lektoři),
  • Odevzdání podkladů k závěrečné zkoušce v písemné podobě v ustanoveném termínu, jejich předvedení bude součástí zkoušky.


 

Informace o zkoušce

Termín: 18. 10. 2017
Délka zkoušky: 2 – 4 hodiny
Typ zkoušky: otevřená
Cena: 3.500 Kč

Přihláška na kurz