Kolegiální poradenství III. (MTA)

Tento kurz je určen všem manažerům, lektorům, kteří chtějí efektivně hledat řešení pro svou praxi.

 

KURZ JE URČEN

Všem lektorům, personalistům, manažerům, kteří chtějí, aby se sdíleli zkušenosti ve firmě, aby si lidé pomáhali navzájem.

 

OBSAH KURZU

Vzdělávání standardně funguje na základě prezenčních kurzů, kde se účastník seznámí s poznatky ve zvoleném oboru. Jakmile se vrátí z kurzu, nemá čas implementovat získané poznatky, nemá příležitost je s někým sdílet natož předávat. Kolegiální poradenství přichází s řešením této situace, protože účastníci:

  • převádí do praxe své teoretické poznatky
  • učí se od sebe navzájem a vycházejí ze své konkrétní pedagogické zkušenosti
  • pracují s konkrétními problémy a situacemi ze své praxe, které řeší k větší spokojenosti zúčastněných (problém v praxi lépe vyřeší více spolupracujících než jeden)
  • spolupracují s dalšími firmami a úspěšně řeší společné problémy

 

Cílem Kolegiálního poradenství je ideálně vytvoření sítě „seberozvíjejících se firem“.

 

LEKTOR

Magdalena Prunerová je senior konzultant, trenér, kouč a jednatel MgC Group. Zaměřuje se především na strategický rozvoj personálních zdrojů, rozvoj osobnosti a týmové spolupráce pro top management. Má dlouholeté praktické osobní zkušenosti se vzděláváním a tvorbou vzdělávacích plánů pro vrcholný a střední management, stejně jako pro obchodníky, interní lektory a mentory i servisní personál. K jejím oblíbeným tématům patří leadership, osobní management, interní komunikace, zavedení a trénink interních lektorů a prezentační dovednosti.

 

INFORMACE O KURZU

Termín: 16. 10. 2017
Čas: 11:00 – 13:30
Cena: 2.500 Kč

Přihláška na kurz